Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zpravodajství > Ovce není bioodpad!

Ovce není bioodpad!Uhynulá zvířata do kompostárny rozhodně NE!

         Likvidace uhynulých zvířat je záležitost, kterou je třeba řešit odpovědně a s ohledem na veřejné zdraví a životní prostředí. Bezohledné zacházení s mrtvými hospodářskými zvířaty je závažný problém, který vyžaduje pozornost a řešení. Pro pracovníky technických služeb, kteří odvážejí bioodpad z naší obce do kompostárny, bylo šokující nalézt v kompostárně za kartonážkou mrtvou ovci, a to v dosti pokročilém stádiu rozkladu, proto ani nezveřejňujeme její fotografii. Jako by nestačilo, že jsou do popelnic s bioodpadem vhazovány věci a předměty, které rozhodně bioodpadem nejsou. Další mrtvou ovci uklízeli pracovníci TS od přivaděče vody do EOP. Za Pohřebačkou byly pro změnu nalezeny tři velké černé pytle s mrtvými králíky.

         V případě úhynu hospodářského zvířete by měl chovatel vědět, jak postupovat. Úhyn je třeba nahlásit na státní veterinární správu nebo nejbližšímu veterináři, který dá chovateli kontakt na nejbližší asanační podnik (kafilérii).  Veterinární správa má o kafilériích přehled a může poskytnout informace o jejich dostupných službách. Je však třeba počítat s finančními náklady na likvidaci.

          Pokud se jedná o jednotlivá a především malá zvířata, je možné je zakopat na vlastním pozemku, ovšem při dodržení určitých pravidel. Malé zvíře musí být překryto minimálně 50 cm vrstvou zeminy, větší zvíře vrstvou  cca 60 – 100 cm. Pokud je zvíře ukládáno v obalu, musí být rozložitelný. Zvíře třeba zasypat nehašeným vápnem, či jiným desinfekčním prostředkem. Nesmí dojít ke kontaminaci vodního zdroje!!!

         Zbavit se uhynulého zvířete odhozením do kompostárny nebo do příkopu je trestuhodné a nepřijatelné. Je důležité, aby takové případy vyplavaly na povrch a abychom vyvolali diskuzi, zda nenastal právě teď čas, kompostárnu a jiná veřejně přístupná odkladiště všeho možného oplotit, hlídat a sledovat kamerami.