Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Developerské projekty > Průmyslový park > Reakce vedení obce na články Pardubického deníku k projektu Průmyslového parku

Reakce vedení obce na články Pardubického deníku

k projektu Průmyslového parku

S velkým zájmem jsme si všichni přečetli, co se o dění v naší obci jen několik málo dnů před volbami píše ve velkém článku Pardubického deníku, v tištěné i internetové verzi ve vydání z pátku 16. 9. 2022. Nevěřili jsme vlastním očím. Článek totiž obsahoval nepravdy a jednu naprostou lež, což staví všechny stávající představitele obce do hrubě nepříznivého světla. Oč se jedná?

Zde sken přímo z novin:

 Výstřižek 70 milionů.jpg

Prodané obecní pozemky za 70 milionů korun? To je pro naši obec, jejíž veškeré celoroční příjmy zpravidla dosahují přibližně takové částky, utopie!!

Naše obec investorovi Czech Industrial Development nepřevedla (neprodala) ani 1 m2 svých pozemků.

Nemohla, protože v daném území žádné pozemky nevlastnila!

Jak snadné bylo si tuto skutečnost ověřit. Listiny k převodu pozemků, jejichž výčet je znám i s ohledem na jeho uvedení v návrhu na konání místního referenda, jsou dostupné v evidenci katastru nemovitostí a stačí se obrátit na pardubický katastrální úřad. Jak každý, kdo se jen trochu zajímá o dění v obcích a městech ví, že záměr jakéhokoli prodeje obecních pozemků musí být vždy předem zveřejněn na úřední desce a o vlastním prodeji musí rozhodnout zastupitelstvo obce. K ničemu takovému nedošlo, což je možné si zjistit i na webu obce. Nebo prostě jen stačí zvednout telefon a na obec zavolat či se zastavit osobně. Novináři mají stejné možnosti jako každý, kdo v naší obci cokoli potřebuje.

Jelikož je doba předvolební, nabízí se otázka, komu může být článek s takovým vyzněním prospěšný a kdo tak asi mohl takové informace novinářům dodat? Není slušné „koupat“ stávající zastupitele v něčem, co nemá ani v nejmenším pravdivý základ, či z nich dělat v podstatě podvodníky za to, že respektují územní plán obce, což je naprosto mylně a absurdně označováno za schválení záměru investora. Orgány naší obce realizaci záměru schvalovat nemohou. Jestliže někdo tvrdí opak, nelze než znovu konstatovat: je to lež!

Vedení obce takovýto způsob předvolebního boje odmítá. Starosta obce obratem prostřednictvím právníka kontaktoval redaktorku, která daný článek připravila. Okamžitě se omluvila a přislíbila zjednání nápravy v nejbližší době i ve formě uvedení všech nepravd na pravou míru a omluvy představitelům naší obce přímo v novinách.

Bohužel, i přes takový rychlý postup již jednou publikovaná lež žije svým životem (byl toto záměr?) a ti, kteří dle všeho stojí v pozadí celé věci, mohou být spokojeni. Jsme si však jistí, že občané naší obce s takovýmto přístupem spokojeni nejsou a dají to najevo i ve volbách, aby se takový styl jednání nestal po volbách běžným. Budeme-li mít možnost, dobré jméno naší obce budeme bránit i nadále, klidně v soudním řízení.

Níže naleznete k nahlédnutí článek Nikoly Remešové, korespondenci právníka s redakcí Pardubického deníku, odpověď redakce a omluvný článek Pardubického deníku ze 17. 9. 2022.

 

Pardubický deník 16. 9. 2022_dokument PDF

Korespondence právníka s redakcí Pardubického deníku.pdf

Pardub. deník - omluva 17.9.2022.pdf