Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Mapový portál obce

Mapový portál obce

Mapový portál Opatovic nad Labem

Doporučujeme Mapový portál prohlížet v internetovém prohlížeči Mozilla Firefox, který je volně ke stažení. Podívejme se nyní na jednotlivé funkce Mapového portálu a popišme si, k čemu slouží a jak nám mohou pomoci.

Po otevření Mapového portálu Opatovic se nám zobrazí ortofotomapa se základními ovládacími prvky. V levém horním rohu nalezneme tlačítka umožňující pohyb po mapě a její oddálení a přiblížení – tato tlačítka slouží pro práci s mapou. V levém spodním rohu je umístěno měřítko aktuálního mapového zobrazení, tlačítko generující trvalý odkaz na aktuální mapu a pole mapové přehledky umožňující se rychle zorientovat při velkém přiblížení. V horní části obrazovky je dostupný panel nástrojů a v pravé části jsou umístěny mapové a informační vrstvy.

K ovládání Mapového portálu slouží panel nástrojů. První ikonou na panelu nástrojů (klíč) je „Přihlášení pro samosprávu“, které slouží pro vstup ke složitějším funkcím dostupným pouze zaměstnancům úřadu.

Mapovy portal - letecky snimek

Ikona „Překreslení mapy“ umožňuje aktualizaci zobrazené mapy. Ikona ve tvaru dlaně je základní a umožňuje pomocí počítačové myši pohyb po mapě. Pomocí tlačítka „Měření vzdálenosti“ je možné změřit vzdálenost mezi dvěma a více body, podobně jako následující tlačítko „Měření ploch“ umožňuje změřit obvod a plochu vybrané oblasti. K exportu mapy a následnému tisku slouží předposlední ikonka – tiskárna. Velice užitečná může být ikona „Nahlížení do ISKN“. Můžeme díky ní jednoduše nahlížet do katastru nemovitostí, a to pouze kliknutím do mapy na konkrétní parcelu/nemovitost.

Panel vrstev obsahuje záložky vrstev, které činí Mapový portál geoinformačním systémem. Tedy sadu užitečných mapových a informačních podkladů, které lze jednoduše zanášet do mapy. U každé vrstvy zároveň nalezneme ikonu „oka“, která umožňuje nastavit průhlednost jednotlivých vrstev. Můžeme tak díky tomu například porovnat historické a současné mapy či leteckou a klasickou mapu.

První skupina vrstev, „Podkladové mapy“, obsahuje ortofotomapu (detailní letecká fotografie), základní mapu ČR a vrstvu obsahující názvy ulic. Jedinečný historický exkurz nabízí skupina „Historické mapy“ obsahující mapy vzniklé během tzv. II. vojenského mapování. Jednalo se o systematické mapování Rakousko-Uherska, které na popud Františka II. probíhalo v letech 1806 až 1869 na území celého císařství. Skupina vrstev „Katastr nemovitostí“ umožňuje na mapu prokreslit informace z katastru nemovitostí, jmenovitě hranice katastrálních území. Vrstvy umožňující zobrazit čísla popisná a čísla evidenční poté obsahuje skupina „Budovy“. Ve skupině „Pozemky“ naleznete graficky zpracované veškeré informace o parcelách. Další skupinou vrstev je "Územní plánování". Užitečnou skupinou vrstev jsou "Inženýrské sítě". Zde můžete postupně zobrazit veškeré inženýrské sítě: kanalizaci, plynovod, elektřinu a telekomunikace. Ty samozřejmě můžete překrývat přes libovolný podklad, ať už jde o ortofoto, územní plán či hranice parcel z katastru nemovitostí.

Mapovy portal - historicka mapa

Nyní jsou k nahlédnutí vrstvy Historické mapy a Katastr nemovitostí. Další vrstvy postupně připravujeme.