Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Strategické a rozvojové dokumenty obce > Mapový portál obce

Mapový portál obce

Mapový portál Opatovic nad Labem:

opatovice-nad-labem.gis4u.cz/mapa/mapa-obce

Doporučujeme Mapový portál prohlížet v internetovém prohlížeči Mozilla Firefox, který je volně ke stažení. Podívejme se nyní na jednotlivé funkce Mapového portálu a popišme si, k čemu slouží a jak nám mohou pomoci.

Po otevření Mapového portálu Opatovic se nám zobrazí ortofotomapa se základními ovládacími prvky. V levém horním rohu nalezneme tlačítka umožňující pohyb po mapě a její oddálení a přiblížení – tato tlačítka slouží pro práci s mapou. V levém spodním rohu je umístěno měřítko aktuálního mapového zobrazení, tlačítko generující trvalý odkaz na aktuální mapu a pole mapové přehledky umožňující se rychle zorientovat při velkém přiblížení. V horní části obrazovky je dostupný panel nástrojů a v pravé části jsou umístěny mapové a informační vrstvy.

K ovládání Mapového portálu slouží panel nástrojů. První ikonou na panelu nástrojů (klíč) je „Přihlášení pro samosprávu“, které slouží pro vstup ke složitějším funkcím dostupným pouze zaměstnancům úřadu.

Ikona „Překreslení mapy“ umožňuje aktualizaci zobrazené mapy. Ikona ve tvaru dlaně je základní a umožňuje pomocí počítačové myši pohyb po mapě. Pomocí tlačítka „Měření vzdálenosti“ je možné změřit vzdálenost mezi dvěma a více body, podobně jako následující tlačítko „Měření ploch“ umožňuje změřit obvod a plochu vybrané oblasti. K exportu mapy a následnému tisku slouží předposlední ikonka – tiskárna. Velice užitečná může být ikona „Nahlížení do ISKN“. Můžeme díky ní jednoduše nahlížet do katastru nemovitostí, a to pouze kliknutím do mapy na konkrétní parcelu/nemovitost.

Panel vrstev obsahuje záložky vrstev, které činí Mapový portál geoinformačním systémem. Tedy sadu užitečných mapových a informačních podkladů, které lze jednoduše zanášet do mapy. U každé vrstvy zároveň nalezneme ikonu „oka“, která umožňuje nastavit průhlednost jednotlivých vrstev. Můžeme tak díky tomu například porovnat historické a současné mapy či leteckou a klasickou mapu.

První skupina vrstev, „Podkladové mapy“, obsahuje ortofotomapu (detailní letecká fotografie), základní mapu ČR a vrstvu obsahující názvy ulic. Jedinečný historický exkurz nabízí skupina „Historické mapy“ obsahující mapy vzniklé během tzv. II. vojenského mapování. Jednalo se o systematické mapování Rakousko-Uherska, které na popud Františka II. probíhalo v letech 1806 až 1869 na území celého císařství. Skupina vrstev „Katastr nemovitostí“ umožňuje na mapu prokreslit informace z katastru nemovitostí, jmenovitě hranice katastrálních území. Vrstvy umožňující zobrazit čísla popisná a čísla evidenční poté obsahuje skupina „Budovy“. Ve skupině „Pozemky“ naleznete graficky zpracované veškeré informace o parcelách. Další skupinou vrstev je "Územní plánování". Užitečnou skupinou vrstev jsou "Inženýrské sítě". Zde můžete postupně zobrazit veškeré inženýrské sítě: kanalizaci, plynovod, elektřinu a telekomunikace. Ty samozřejmě můžete překrývat přes libovolný podklad, ať už jde o ortofoto, územní plán či hranice parcel z katastru nemovitostí.

 Mapový portál - letecký snimek

Nyní jsou k nahlédnutí vrstvy Historické mapy a Katastr nemovitostí. Další vrstvy postupně připravujeme.

Mapový portál - historická mapa