Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Organizační struktura > Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo je základním kolektivním orgánem obce. Jako jediný orgán obce je přímo volen jejími obyvateli a měl by do rozhodování co nejvíce přenášet vůli voličů. Jako jediný orgán obce je přímo volen jejími obyvateli a měl by do rozhodování co nejvíce přenášet vůli voličů.

Termíny zasedání v roce 2023

Jednací řád

Jaká je činnost obecního zastupitelstva

Rozhoduje o věcech patřících do samostatné působnosti obce, tj. v záležitostech, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům. Pravomoci zastupitelstva jsou rozsáhlé, drží se především v mezích samosprávy, nikoliv státní správy v přenesené působnosti. Zastupitelé se schází na svých jednáních, na kterých rozhodují o obecních záležitostech hlasováním. 

Schůze obecního zastupitelstva

Členové obecního zastupitelstva se schází na svých jednáních, na kterých rozhodují o obecních záležitostech hlasováním. Při rozhodování zastupitelstvo utváří svou vůli nadpoloviční většinou (tedy tak, že více než polovina členů zastupitelstva hlasovala pro či proti projednávanému tématu). Výsledkem každého jednání musí být dokument s usnesením z jednání. Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí.

Složení zastupitelstva obce 2022 - 2026

Zastupitelstvo obce je kolektivní orgán, to znamená, že je tvořen členy, jejichž počet na každé volební období stanoví v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích. 

zastupitelé.jpg

Opatovice podle vás

Ing. Pavel Václav Kohout
starosta

Tel: +420 733 644 145

E-mail: starosta@opatovicenadlabem.cz  

 

Josef Půlpán
místostarosta

Tel: +420 775 160 254

E-mail: mistostarosta@opatovicenadlabem.cz

Věra Müllerová, DiS.
předsedkyně finančního výboru

Tel: +420 737 354 542

E-mail:FairyG@seznam.cz

Jiří Bittner
člen finančního výboru

Tel: +420 737 910 718

E-mail: bittner.jiri167@seznam.cz

 

Ing. Jan Vašata
zastupitel

Tel: +420 777 100 803

E-mail: vasata@universe-pce.cz

 

Ing. Josef Janura
zastupitel

Tel: +420 601 234 099

E-mail: j.janura@seznam.cz

Petr Perný
zastupitel

Tel: +420 606 334 994

E-mail: pernaspetr@seznam.cz

Opatovice nad Labem a Pohřebačka pro lidi

Mgr. Bc. et Bc. Gabriel-Max Nathaniel Filip Aras, MBA, LL.M.
zastupitel

Tel: +420 725 967 127

E-mail: nathaniel@nathanielfilip.cz

 

David Chládek
zastupitel

Tel: +420 725 876 233

E-mail: chladek25@seznam.cz

Pavla Janková
zastupitelka

Tel: +420 776 078 692

E-mail: pa.jankova@seznam.cz

Petra Vohralíková
zastupitelka

Tel: +420 608 256 820

E-mail: petulefcb@seznam.cz

 

MUDr. Kateřina Vojtěchová 
zastupitelka

Tel: +420 774 362 013

E-mail: vojtechovakaterina@email.cz

Sdružení nezávislých kandidátů Opatovic a Pohřebačky

Ing. Lucie Navrátilová
zastupitelka

Tel: +420 602 485 727

E-mail: lucie.navratil@gmail.com

Mgr.Tomáš Nikš
zastupitel

Tel: +420 728 464 660

E-mail: niks@nkpartners.cz

 

Výbory obce