Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Developerské projekty > Průmyslový park > Vše kolem referenda aneb zastavit stavbu průmyslové haly není jen tak

Vše kolem referenda aneb zastavit stavbu
průmyslové haly není jen tak

 Zastavení stavby zastaví vývoj obce na dlouhé roky

Cítíme povinnost pravdivě informovat všechny občany, kterým se v minulých dnech dostal do rukou leták „Přípravného výboru“, kde jsou dopady případného kladného referenda zlehčovány. Protože vedení obce, což je 15 zvolených zastupitelů, skutečně slíbilo vykonávat své funkce s péčí řádného hospodáře (jak k tomu poukazuje výše zmíněný leták), právě proto nemůže, ba dokonce nesmí, činit veškeré možné kroky k zabránění stavby průmyslové, protože by to pro obec znamenalo obrovskou finanční ztrátu. Zastavení všech plánovaných investic na mnoho let dopředu. Přípravný výbor kritizuje současné zastupitelstvo, že projekt hájí a prosazuje. Což je nepochopení nebo lež. Po zvážení všech následků zastavení projektu nemohou zastupitelé hájit zájmy zájmového spolku Sousedé proti hale už z toho důvodu, ale musí hájit zájmy občanů obce Opatovice nad Labem a vědomě nezpůsobovat obci škodu. Přípravný výbor dále tvrdí, že „obec šíří účelové spekulace“. Lze ale spekulací nazvat něco, co je nejvýše pravděpodobné? Jak vysoké náklady už developer vynaložil, dokládá odkaz zde: Vyčíslení nákladů Czech Industrial Development.

Zastavení stavby průmyslové haly nemá žádné bezbolestné východisko!

Přípravný výbor tvrdí, že nechává na vedení obce, aby zvolila jakýkoliv způsob, kterým lze stavbu průmyslové haly zastavit. To není pravda, jelikož sama otázka definovaná Přípravným výborem zavazuje zastupitele, resp. orgány obce, aby udělali „vše“, nikoli, že si mají vybrat. Bohužel cest, jak toho dosáhnout není mnoho, ale i ty mohou skončit tím, že hala stát bude, ovšem s tím, že obec „získá“ na svém území nepřítele, který ji už nikdy nevyjde s ničím vstříc.

Obec může ve správních řízení podávat námitky, připomínky, atd. (jak navrhuje přípravný výbor), ale tento postup v žádném případě nepovede k požadovanému cíli. Obec nerozhoduje o umístění haly, nemá pravomoc cokoliv zakázat, má pouze práva účastníka řízení. Tento postup tudíž v žádném případě není zárukou, že hala nebude stát.

Přípravný výbor ještě uvádí možnosti směny pozemků za pozemky obecní a koupi pozemků, na kterých má stát hala. Obec skutečně nedisponuje pozemky v hodnotě, která byla zaplacena developerem. Přípravný výbor uvádí, že obec disponuje pozemky v hodnotě 21 miliónů. Je třeba si však uvědomit, že to jsou pozemky, na kterých jsou místní komunikace, sportovní areál, oblast bývalých kasáren, atp. Domníváme se, že pouze oblast bývalých kasáren má reálnou hodnotu pro soukromého investora. Jejich hodnota však zdaleka nedosahuje částky, která již byla ze strany developera investována.

 Pokud Přípravný výbor uvádí, že je možné uzavřít kupní smlouvu s developerem, je nezbytné mu dát za pravdu. Vše má svoji cenu, ale na její výši se musí domluvit obě strany. Není nám zřejmé, jak Přípravný výbor došel k závěru, že náklady v takovém případě budou činit řádově statisíce či jednotky miliónů, když víme, za kolik pozemky byly již nakoupeny. Pochybujeme o tom, že by developer prodal obci pozemky, které koupil za 122 miliónů Kč za částku v řádech statisíců či jednotek miliónů.

Jedinou reálnou variantou je zahájení procesu změny územního plánu. Obec zvolí změnu územního plánu tak, aby se v oblasti, kde developer od našich občanů již vykoupil pozemky za 122 milionů korun, nesměly stavět žádné podobné haly. Změna územního plánu probíhá i několik let a během této doby může být stavbě průmyslové haly vydáno územní rozhodnutí a stavba započne. Obec po případné úspěšné změně ÚP bude pokračovat ve snahách stavbu zastavit a co se stane? Developer řekne „sorry“ a odejde? Nikoliv!  Bude po obci požadovat náhradu minimálně za výkup pozemků, což je stále výše zmíněných 122 000 000 Kč. Viz náhrada za způsobenou škodu developerovi dle § 102 stavebního zákona. O přesné výši náhrady rozhodne soud. Už v době, kdy bude probíhat soudní řízení, musí mít obec k dispozici celou částku, která odpovídá plné náhradě škody!

Jiné řešení prakticky neexistuje!  Máme na obecním účtu 122 000 000 Kč? Nikoliv!  Můžeme si je půjčit v bance? Možná ano, ale tím se  odsoudíme k tomu, že se v této obci minimálně 10 let nepostaví a neopraví vůbec nic!!! Zbývá tedy rozprodat obecní majetek a rozpustit veškeré rezervní fondy, tím ztratí obec likviditu. Za pár obecních pozemků obec nedostane ani zlomek z požadované částky. Takže, co třeba prodat 113 obecních bytů (obsazených cca 500 nájemníky), které může koupit jakýkoliv investor a ten může navýšit nájemné dle svého nebo všem vypovědět nájemní smlouvy? Ještě můžeme prodat všechny provozovny a nebytové prostory. Pak ještě zbývají naše chlouby – rekonstruovaná škola a školka. Obec s více jak 2600 obyvateli bez vlastní školy a školky? Nějaké naspořené peníze jsou i na obecním účtu, pravda, ale ty slouží jako jistina v případě, že si obec žádá o úvěry na investice. Pokud nedostane úvěr, nedostane ani na žádný grant a dotace. S dostavbou druhého centrálního pavilonu ZŠ se můžeme rozloučit. Stejně tak s plánovanou výstavbou další mateřské školy, rekonstrukcí Společenského domu, rozvojem sportovního areálu, atd. Nemluvě o opravách chodníků, komunikací, hřišť, provádění zelené údržby obce. Aby to ostatní alespoň trochu fungovalo, obec bude muset zvýšit daň z nemovitosti a veškeré poplatky.

Je utajování dopadu kladného referenda dobrá cesta k přesvědčování lidí?

Zde nelze dopodrobna vypsat vše, co vám bylo při přípravě referenda zatajeno. Abyste si udělali pravdivou představu, zde naleznete opravený návrh
na konání místního referenda, kde již i přípravný výbor přiznává, že zastavení stavby nebude zadarmo. Tento návrh je datován k 15. 8. 2022. Sdělili tuto skutečnost organizátoři petice všem lidem, když je žádali o podpisy?

Víte to všichni, co půjdete hlasovat k případnému referendu a budete žádat ukončení plánované stavby průmyslové haly? Víte, že existoval návrh na konání místního referenda s datem 4. 5. 2022, který podepsalo více než 600 petentů, že byl tento návrh přípravnému výboru vrácen z důvodu neuvedení odhadu nákladů spojených s provedením místního referenda a realizace rozhodnutí přijatého v místním referendu a způsobu jejich úhrady z rozpočtu obce? Právní vyjádření k návrhu zde.

Prosíme všechny naše občany, aby uvažovali střízlivě, bez emocí a znovu zvážili, co je pro ně skutečně důležité a zda se skutečně chtějí připojit k možnému úpadku celé obce, a to jen proto, že si část občanů nepřeje mít za dálničním tělesem ve vzdálené jižní části opatovického katastru halu.

Zastupitelé obce Opatovice nad Labem

 

Výše zmiňované dokumenty naleznete zde