Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Přestupková komise

Přestupková komise

Zřízení komise k projednávání přestupků obce Opatovice nad Labem

Starosta obce Opatovice nad Labem na základě ust. § 106 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 61 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 21. 11. 2021 zřizuje

komisi k projednávání přestupků ve složení:

Předseda:      Mgr. Robin Mlynář, právník

Členové:        Ing. Pavel Kohout, starosta obce
                        Karel Bouška, strážník obecní policie

Zastupující členové:

                       Josef Půlpán, místostarosta

                       Bc. Michal Haviar, strážník obecní policie

Komise bude jednat vždy ve složení předseda komise a dva členové komise. Zastupující členové zastupují řádné členy v případě jejich nepřítomnosti či vyloučení z projednávání. Komise projednává namísto obecního úřadu přestupky proti pořádku ve státní správě, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku, v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Pavel Václav Kohout, starosta obce                                                                                                                     V Opatovicích nad Labem dne 21.11. 2023

 

Zřizovací listina ve formátu PDF

 

Novela vyhlášky od 1. 7. 2024

Novela vyhlášky č. 520/2005 Sb. stanovuje paušální částku nákladů správního řízení

z dosavadních 1.000 Kč bude paušál činit 2.500 Kč, a to už od 1. 7. 2024.

Viz vyhláška č. 145/2024 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2024-145.

V praxi to tak znamená, že zatímco dříve hrozilo přestupcům placení nákladů správního řízení maximálně ve výši 1 tis. Kč, nově už to je 2,5 tis. Kč, což je částka, která se přičítá k pokutě.

Pro přestupce to znamená, že pokud uhradí příkaz na místě (bločkem), náklady se neukládají.