Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Elektronická podatelna

Elektronická podatelna

 

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle §2 odst. 3) vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Elektronické podání pošty je možné prostřednictvím níže uvedeného formuláře, e-mailové zprávy nebo na technickém nosiči dat (usb flash). Nosič můžete doručit do podatelny Obecního úřadu v úřední hodiny. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.

Poznámka: v případě elektronického podpisu nutno používat zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb. Další informace o elektronickém podpisu najdete na www.ica.cz.

Adresa elektronické podatelny: podatelna@opatovicenadlabem.cz

Požadavky na elektronická podání:

Pokud je přílohou soubor, obecní úřad akceptuje soubory ve formátech: *.HTML (hypertextový dokument), *.TXT (prostý text), *.RTF (dokument v textovém standardu RTF), *.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat), *.DOC a DOCX (dokument MS Word), *.XLS a XLSX (dokument MS Excel). *.ODT nebo *.ODS (dokument Open Office), případně v běžném grafickém formátu nebo ve formátu *.ZIP a *.RAR.
Jednou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání. Maximální velikost přílohy pro elektronické podání (mimo technický nosič) je 10 MB.

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě v digitální podobě, včetně technických, popřípadě jiných parametrů

Podle § 64 odst. 1 archivního zákona je povinnost přijímat dokumenty alespoň v datových formátech stanovených jako výstupní formáty podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., nebo v datových formátech, které jsou výstupem z autorizované konverze dokumentů.

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty

 • PDF, verze 1.7 a vyšší,
 • PDF/A, ISO 19005,
 • TXT,
 • RTF,
 • DOC, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,
 • DOCX, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,
 • XLS/XLSX,
 • ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami).

Statické obrazové dokumenty

 • PNG, ISO/IEC 15948,
 • TIF/TIFF, revize 6 - nekomprimovaný,
 • JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918.

Dynamické obrazové dokumenty

 • MPEG-2, ISO/IEC 13818,
 • MPEG-1, ISO/IEC 11172,
 • GIF.

Zvukové dokumenty

 • MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2),
 • MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3),
 • WAV, PCM.

Databáze

 • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML nebo Document Type Definition (DTD).


  Maximální velikost datové zprávy pro elektronické podání v podobě datové zprávy je 100 MB, přičemž maximální velikost jednoho souboru je 10 MB. Maximální přípustná velikost zprávy přijímané pomocí elektronické pošty je 10 MB.

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Adresa pro osobní podání a pro příjem podání na technických nosičích dat:

Obec Opatovice nad Labem
Pardubická 160
533 45 Opatovice nad Labem

Úřední hodiny pro osobní podání a pro příjem podání na technických nosičích dat:

Pondělí

9:00-11:00;  13:00-16:30

Středa

9:00-11:00;  13:00-16:30

Příjem a zpracování elektronických podání:

Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesilatele e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol e-podání z hlediska čitelnosti, přítomnosti e-podpisu, přítomnosti viru atd. Neprojde-li e-podání některou kontrolou, není e-podatelnou přijato a ve zprávě je pak uveden konkrétní důvod. Vypsány jsou i identifikační údaje e-podání.

Pokud si odesilatel vymíní zaslání zprávy o přijetí podání v listinné podobě,  podatelna mu zprávu v této podobě odešle.
Pokud si odesilatel vymíní, může být další komunikace s Obecním úřadem vedena výhradně v listinné podobě.
Po přijetí elektronického podání je elektronická písemnost podána do spisové služby úřadu. Další postup je již stejný jako u běžného podání.

Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č.016/01.01)

U elektronických dokumentů podatelna dále zkontroluje, zda datové formáty dokumentů doručených elektronické podatelně odpovídají podmínkám provozu podatelny. Pokud neodpovídají, dokument neeviduje a vyrozumí o tom odesílatele. Pokud neodpovídají pouze u některých příloh, dokument eviduje bez těchto příloh a vyrozumí o tom odesílatele.   

Podatelna provede antivirovou kontrolu u každého doručeného elektronického dokumentu. Pokud podatelna zjistí v doručeném elektronickém dokumentu výskyt škodlivého kódu, dokument neeviduje a uvědomí odesílatele. 

Pokud veřejnoprávní původce zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný, nečitelný nebo nesplňuje podmínky přijímání dokumentů zveřejněné veřejnoprávním původcem na jeho úřední desce nebo internetových stránkách, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, veřejnoprávní původce dokument dále nezpracovává.

Není-li veřejnoprávní původce schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný, nečitelný nebo nesplňuje podmínky přijímaní dokumentů zveřejněné veřejnoprávním původcem na jeho úřední desce nebo internetových stránkách, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává. 

Veřejnoprávní původce postupuje obdobně, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li  k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat, nebo nesplňuje podmínky přijímání dokumentů zveřejněné veřejnoprávním původcem na jeho úřední desce nebo internetových stránkách. ,