Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Elektronická podatelna

Elektronická podatelna

 

 

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů dle §2 odst. 3) vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

 Příjem dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

 

Poznámka: v případě elektronického podpisu nutno používat zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb. Další informace o elektronickém podpisu najdete na www.ica.cz.

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Adresa pro osobní podání a pro příjem podání na technických nosičích dat:

Obec Opatovice nad Labem
Pardubická 160
533 45 Opatovice nad Labem

Úřední hodiny pro osobní podání a pro příjem podání na technických nosičích dat:

Pondělí

9:00-11:00;  13:00-16:30

Středa

9:00-11:00;  13:00-16:30

 

Elektronická adresa podatelny( adresa elektronické pošty):

podatelna@opatovicenadlabem.cz

 

Elektronická adresa podatelny je jediná adresa, na kterou je možno zasílat podání e-mailem. Dokument se považuje za dodaný, je-li dostupný podatelně, a to je v případě, že je ve formátu, ve kterém jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, lze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a neobsahuje škodlivý kód.

Doručená e-mailová zpráva by měla vždy obsahovat adresu elektronické pošty odesílatele popř. další kontaktní údaje, a měla by být opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem odesílatele. V případě, že z doručené zprávy není možné zjistit e-mailovou adresu odesílatele, není možné poskytovat potvrzení doručení takové zprávy dle § 6 odst. 3) vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění.

Všechny ostatní e-mailové adresy zřízené úřadem slouží pouze pro běžnou e-mailovou komunikaci. Případná podání doručená na tyto adresy nesplňují zákonné podmínky pro doručení a bude nutno je následně buď doplnit nebo zaslat znovu na adresu podatelna@opatovicenadlabem.cz

 Identifikátor datové schránky:

kvsbqar

- původce: OVM (Orgán veřejné moci), IČ: 00274011

 Další možnost elektronické komunikace

- telefonní čísla: +420 466 741 081, +420 466 741 089 , +420 602 692 421

 Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, které se přijímají v digitální podobě:

  • statické textové, případně kombinované textové a obrazové dokumenty:

DOC(X), XLS(X), PPT(X) – soubory vytvořené Microsoft Office

PDF/A, ISO 19005 – Portable Dokument Format for the Long-term Archiving

TXT – prostý text

RTF – (Rich TextFormat) proprietální na platformě nezávislý formát pro uložení textu

  • statické obrazové dokumenty:

JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918 – Joint Photographic Experts Group File Interchange Format

TIF/TIFF, revize 6 – Tagged Image File Format – nekomprimovaný

PNG, ISO/IEC 15948 – Portable Network Graphics

  • dynamické obrazové dokumenty:

MPEG-2, ISO/IEC 13818 - Moving Picture Experts Group Phase 2

MPEG-1, ISO/IEC 11172 - Moving Picture Experts Group Phase 1

GIF - Graphics Interchange Fotmat

  • zvukové dokumenty:

MP2 - MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II

MP3 - MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III

  • databáze a metadata

XML - Extensible Markup Language Document

  • datové zprávy z ISDS

ZFO - nativním formát typu XML aplikace 602XML Filler

Ostatní typy souborů nebo zaheslované soubory nebudou přijaty.

 

Přípustná velikost zpráv přijímaných pomocí elektronické pošty je do 20 MB. Je-li velikost dokumentu větší, je třeba předat jej na technickém nosiči dat (možno podat i poštou). Každý jednotlivý dokument se předává jako právě jeden soubor.

Dokument (nemá-li mít povahu kopie) musí být vytvořen převodem ze vstupních textových dokumentů, např. MS Word, nesmí být získán jako grafický obraz (pomocí grafického editoru nebo naskenováním listinné podoby dokumentu). Výjimkou jsou dokumenty, které vznikly autorizovanou konverzí, např. na pracovišti CzechPoint, podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

 

 Přehled přenosných technických nosičů dat a přijímání dokumentů v digitální podobě:

  • USB Flash disk

  • USB externí HDD

  • Podání na jiných nosičích nebudou přijata. Podání je zaevidováno jako osobní podání.


Pokud datová zpráva a dokument v ní označený nebude podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou, popřípadě opatřen kvalifikovaným časovým razítkem, bude považován za prostou kopii dokumentu. Elektronická podání zaslaná úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany

 Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo informacích:

Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

 Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu analogové podobě nebo dokumentu v elektronické podobě:

Pokud je dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, podatelna dokument nezpracovává. Rovněž podatelna nezpracovává dokumenty, které jsou v analogové podobě neúplné nebo poškozené natolik, že je nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně nelze určit odesílatele.