Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Odpady > Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

Provozní doba sběrného dvora v roce 2023:

zimní provoz: od 7. 1. – 27. 3. a 4. 11. – 11. 12.
Pondělí 15.00 – 16.00 hodin
Sobota 9.00 – 12.00 hodin

letní provoz: od 1. 4. – 31. 10.
Pondělí 15.00 – 18.00 hodin
Sobota 9.00 – 12.00 hodin

 

Provozní doba sběrného dvora v roce 2024:

zimní provoz: od 8. 1. – 31. 3. a 1. 11. – 10. 12.
Pondělí 15.00 – 16.00 hodin
Sobota 9.00 – 12.00 hodin

letní provoz: od 1. 4. – 31. 10.
Pondělí 15.00 – 18.00 hodin
Sobota 9.00 – 12.00 hodin

Sběrný dvůr je místo určené obcí ke shromažďování, sběru vytříděných a nebezpečných složek komunálních odpadů.

Jedná se o materiál a odpad, který lze znovu použít (recyklovat) nebo je nutné ho odstranit podle platné legislativy a šetrně vůči životnímu prostředí.

V rámci sběru je zde také realizován zpětný odběr, nebo sběr elektroodpadu, který obsahuje značnou část materiálů (jako jsou třeba kovy: měď, cín, hliník, zinek, někdy dokonce i zlato), které se vyplatí vytřídit a recyklovat k opětovnému použití.

Odpad, který pro jeho velikost nelze umístit do popelnic na komunální odpad, nebo je možno z něho vytřídit některé recyklovatelné suroviny, lze také odložit na sběrném dvoře. Netýká se to směsného tzv. „černého“ odpadu, který patří do popelnic, ten na sběrném dvoře již nebude možno odkládat.

Mimo níže uvedené druhy odpadu je možno ve sběrném dvoře odevzdat také pytle na tříděný odpad (modré na papír, žluté na plasty, oranžové na nápojové kartony).

Zdarma, mimo uvedené druhy, mohou odpad ve sběrném dvoře odevzdávat pouze občané s trvalým pobytem v obci Opatovice nad Labem a majitelé nemovistostí, kteří zaplatili za svoz odpadu na daný rok. Ostatní mohou odpady na sběrném dvoře odkládat dle platného ceníku.

Odpad vzniklý z podnikání musí OSVČ doložitelně likvidovat jinak mimo obec. Mohou také uzavřít s obcí smlouvu, a za určitý poplatek jim bude umožněno na sběrný dvůr tříděný odpad odkládat.

Větve ke spálení na čarodějnice lze odkládat jen se souhlasem pracovníků TS po telefonické dohodě na tel. čísle. 607 832 688

V době státních svátků bude sběrný dvůr zavřen. Stejně tak bude zavřen mezi  15. 12. 2024 - 5. 1. 2025

 Mimořádné otevření sběrného dvora mimo běžnou otevírací dobu lze předem domluvit.

Ceník služeb za pronájem zařízení a poskytované služby od 1. 3. 2022. Vzhledem k prudce narůstajícím cenám pohonných hmot může v průběhu roku dojít k navýšení cen za nabízené služby.

Provozovna

Areál bývalých kasáren
ulice Hradecká č.p. 414
533 45 Opatovice nad Labem

Zodpovědná osoba

Michal Hudec
tel: +420 735 171 660

 

Povoleno rozhodnutím KrÚ 26670/2013/OŽPZ/FI.

Vydal: KÚ Pardubického kraje tel.: +420 466 026 111.

Druhy odpadu