Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Krizové řízení v obci > Varování

Varování

Včasná varování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení je základním předpokladem pro úspěšné zvládnutí mimořádné události. Varování i vyrozumění může být zajištěno všemi dostupnými prostředky, základ celého systému však tvoří "Jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV)", jehož součástí jsou koncové prvky varování, které jsou schopny vydávat varovný signál (například sirény) a koncové prvky vyrozumění, které jsou schopny předat informace orgánům krizového řízení (například mobilní telefony).

Na území obce jsou za účelem varování obyvatelstva rozmístěny koncové prvky vyrování, což jsou technická zařízení schopná vydávat vyrovný signál. Po vyhlášení varovného signálu se obyvatelstvu sděluje verbální informace o mimořádné události a oaptřeních k ochraně obyvatelstva prostřdnictvím obecního rozhlasu.

V České republice je pouze jeden varovný signál " Všeobecná výstraha", kterým se varuje obyvatelstvo o hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Tento signál je vyhlačován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech.

Všeobecná výstraha.jpg ukázka

Dalším signálem (nikoliv varovným), který sirény mohou vysílat je "Požární poplach", který slouží ke svolání jednotek požádní ochrany. Tento signál je vyhlašován přerušovanýcm tónem sirény po dobu 1 minuty.

požární poplach.jpgukázka

Dalším signálem (nikoliv varovným), je "akustická zkouška" sirén, která se provádí za účelem zkoušky provozuschopnosti celého systému. Sirény se rozezní zkušebním nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund zpravidla kažsou první středu v měsíci ve 12:00 hodin.

akustická zkouška.jpgukázka

Jak se chovat, když zazní siréna " Všeobecná výstraha"

  • Pokyny platí v případě, že zjevně nejde o povodně.
  • Okamžitě se ukryjte v nejbližší budově!
  • Zavřete okna a dveře, utesněte je (čímkoliv, co máte k dispozici)!
  • Zapněte si rádio nebo televizi a poslouchejte informace co máte dělat!