Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie > Historie vzniku a podoby obecních symbolů

Historie vzniku a podoby obecních symbolů 

znak obce
Vlajka obce

Z Rozhodnutí č. 83 předsedy Poslanecké sněmovny podle § 15 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění a v souladu s § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny byl naší obci 5. dubna 2001 udělen souhlas s užíváním současných obecních symbolů. Podoba znaku a vlajky obce byla vytvořena na základě zeměpisných a historických souvislostí, které se k naši obci úzce váží.

Zeměpisným prvkem na obou obecních symbolech je stříbrná (popř. bílá) vlnovka tzv. břevno, která značí řeku Labe, která nejen, že teče u naší obce, ale jejíž jméno je obsaženo i názvu obce. Nad ní je umístěn stříbrný (popř. bílý) rošt, který se váže k mučednické smrti patrona opatovického kostela svatého Vavřince. Sv. Vavřinec byl římským občanem a křesťanským diakonem, což se ve 3. století za vlády císaře Valeriána v protikřesťansky založeném Římě rovnalo prakticky zločinu. Po papežově smrti byl vyzván k vydání církevních pokladů, on je však namísto toho rozdal chudým, pro kteroužto vzpouru byl krutě umučen - zaživa upečen na roštu. Roštem ve znaku prochází zlatá opatská berla, která souvisí s klášterem řádu benediktinů, který se na území obce nacházel. S ním je spjata i základní modrá barva znaku, která se objevuje i ve znaku řádu benediktinů.

Návrhy obecních symbolů zhotovil Stanislav Kasík – Heraldická kancelář „Dauphin“.

Symboly obce Opatovice nad Labem, ale také jiných obcí a měst naleznete v Registru komunálních symbolů (REKOS) na adrese: https://rekos.psp.cz/.

Užití symbolu obce – obecního znaku, je možné pouze se souhlasem obecního zastupitelstva.