Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Odpady > Jak jsme třídili odpady v roce 2022

Jak a za kolik jsme třídili odpady v roce 2022

Vedení obce se neustále snaží vybalancovat náklady na likvidaci odpadů tak, aby nebylo nutné sáhnout do finančních prostředků určených na rozvoj obce jako takové. Bohužel odpady stále „vedou“ a i přes všechny snahy na ně stále doplácíme.

Už z prvního grafu je vidět, že hospodářský výsledek v této oblasti za loňský je mínus 1 544 127, 45 Kč. 

Ceny si diktuje trh a jejich neustálé navyšování nemůžeme prakticky nijak ovlivnit. Nemůžeme ovlivnit ani výkupní ceny druhotných surovin, plast jsme vloni neprodali vůbec a papír se vykupoval za směšné částky a to ještě ne po celý rok. Určité peníze jsme za tyto komodity dostali, ale ne za jejich prodej, ale pouze jako odměnu za to, že je třídíme!!

Jedinou cestou, jak se z tohoto začarovaného kruhu dostat, je osamostatnit se. To znamená pořídit si lis na komunální odpad, vlastní svozové auto, ještě lépe jako společný projekt několika obcí dohromady a odpad odvážet na skládku, v lepším případě do některé z moderních spaloven. Zatím je to jen vize s nejasných horizontem uskutečnění.

V dalších grafech je názorně vidět, co nás jednotlivé odpady stály a kolik čeho občané Opatovic nad Labem v roce 2022 vyprodukovali.

Co do objemu (310,65 tun) i vynaložených financí (1 743 618 Kč) z krajíce nákladů ukrajuje nejvíce komunální, tzv. černý odpad. Biologického odpadu bylo sice také hodně (364,91 tun), ale jeho likvidace nás stála pouze čtvrtinu oproti černému odpadu. Navíc je to 100% a snadno recyklovatelný odpad. V minusových číslech, jak bylo zmíněno výše, je sběr plastu a z velké části i papíru. Velkým, ale nezbytným výdajem byl nákup zařízení, které nás v roce 2022 stálo 432 405 Kč.

Nemalá částka (785 387 Kč) zahrnuje ostatní náklady jako je nákup a svoz pytlů a odpadových nádob s vytříděným odpadem, odvoz a uložení dřevěného odpadu, oděvů, pneumatik, likvidaci jedlých olejů, uložení stavební suti apod. Zde je zahrnut i nákup většího množství vlastních nádob o objemu 240 l na směsný odpad, stejně tak i stále více žádaných nádob o objemu 240 l na biologický odpad. Jen jeho svoz stál v minulém roce 162 748,74 Kč

Příjmy za odpady byly především z poplatků, a to ve výši 2 315 407 Kč. Více než pětinu celkových příjmů (583 194 Kč) činí odměna EKO-KOM, a.s. za to, že máme vysokou vytříděnost komunálního odpadu. V I. pololetí 2022 se podařilo prodat i vytříděný papír, později už byla výkupní cena nulová a slisované balíky čekají na sběrném dvoře na alespoň malou výkupní cenu. Přes 70 000 Kč obdržela obec za železo a elektroodpad.

Musíme věřit, že jednou nad odpady zvítězíme a nejen, že na nich nebudeme prodělávat, ale hlavně jich budeme produkovat méně než v současnosti. To už ovšem nezávisí ani na obcích, ani na samotných občanech, ale na firmách, které výrobky, ať už potraviny nebo spotřební zboží vyrábějí, balí a distribuují.

 

 Odpady - graf I -příjmy a výdaje

Odpady - graf II.-příjmy z odpadů

 

Odpady- graf III.-Náklady na odpadyOdpady- graf IV._odpady v tunách