Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Odpady > Jak třídíme odpad

Rádce jakým způsobem, kam, a kdy třídíme odpad v roce 2024

Sběrný dvůr

Odpad, který nelze umístit do popelnic na komunální odpad, nebo je možno z něho vytřídit i některé suroviny, lze odložit na sběrném dvoře v areálu bývalých kasáren. Mimo uvedené druhy odpadu  je možno ve sběrném dvoře odevzdat také pytle na tříděný odpad (modré na papír, žluté na plasty, oranžové na nápojové kartony).

Zdarma (mimo uvedené druhy) mohou odpad ve sběrném dvoře odevzdávat pouze běžní občané. Odpad vzniklý z podnikání musí podnikatelé, OSVČ doložitelně likvidovat jinak mimo obec.

Veškerý dovezený odpad, mimo bioodpadu, bude vážen a evidován k příslušné nemovitosti.

  • provoz sběrného dvora je monitorován kamerovým systémem.
  • obsluha má přístup do databáze obyvatel obce.
  • občanský průkaz k prokázání trvalého pobytu předkládejte bez vyzvání.
  • větve ke spálení na čarodějnice odkládat jen se souhlasem pracovníků TS – tel. +420 607 832 688

Provozní doba sběrného dvora v roce 2024:

ZIMNÍ PROVOZ:

OD 8. 1. – 31. 3. a 1. 11. – 10. 12.

Pondělí 15.00 – 16.00 hodin

Sobota 9.00 – 12.00 hodin 

LETNÍ PROVOZ:

OD 1. 4. – 31. 10.

Pondělí 15.00 – 18.00 hodin

Sobota 9.00 – 12.00 hodin 

V době státních svátků bude sběrný dvůr zavřen. Stejně tak bude zavřen mezi 15. 12. 2024 - 5. 1. 2025. Jakékoliv dotazy týkající se provozu sběrného dvora zodpoví pan Michal Hudec na telefonním čísle 735 171 660.  Mimořádné otevření sběrného dvora mimo běžnou otevírací dobu lze předem domluvit.

Druhy odpadů, které je možno uložit na sběrném dvoře:

1. Velkoobjemový odpad

Například křesla, gauče, koberce, linolea, starý nábytek, který nelze rozbít a roztřídit podle použitých materiálů. Obsluha sběrného dvora může požádat odevzdávajícího o rozbití dovezeného nábytku na menší části. Veškerý ukládaný odpad musí být viditelný (žádné uzavřené pytle)

2. Dřevěný odpad

Starý dřevěný nábytek (stoly, židle, skříně…) bez příměsí skla, plastů nebo textilu. Rámy dveří, oken, staré překližkové a dřevotřískové desky, odřezky či umakart. 

3. Elektroodpad

Televize, ledničky, pračky, rádia, počítačové monitory, drobné spotřebiče, elektronika či kabely. Některé spotřebiče mají na sběrném dvoře svůj speciální kontejner. Speciální červené kontejnery (ASEKOL) na elektrozařízení jsou rozmístěné i mimo sběrný dvůr. 

4. Bioodpad

Biologicky rozložitelný odpad především z údržby zahrad (tráva, větvě, listí atd.). V případě většího počtu větví určených ke štěpkování je možno se domluvit na zpracování štěpkovačem přímo na vašem pozemku.

5. Stavební suť

Zbytky zdiva, betonu, střešních tašek, kameniva apod. Stavební suť je vážena a její uložení zpoplatněno podle ceníku. Je možno si také objednat přistavení kontejneru a jeho odvoz přímo od domu. Zpoplatněno také dle ceníku. 

6. Pneumatiky

Ve sběrném dvoře je možno odevzdat pneumatiky z osobních automobilů a motocyklů pouze za poplatek dle ceníku. Preferujte odevzdání pneumatik zdarma jejich prodejcům. Zdarma jen pneumatiky jízdních kol. Ve sběrném dvoře nelze odevzdávat pneumatiky z nákladních automobilů a traktorů. 

7. Baterie

Vybité nebo poškozené monočlánky (suché baterie) je možno uložit také na některých sběrných místech pro tříděný odpad – do bočních otvorů červených kontejnerů Asekol. Dále do speciálně označených boxů na baterie rozmístěných po obci, na OÚ a ve sběrném dvoře. 

8. Osvětlovací zařízení

Světelné zdroje – lineární zářivky, kompaktní zářivky (úsporné žárovky), výbojky, klasické i LED žárovky, průmyslová svítidla. 

9. Polystyren

Polystyren je třeba separovat mimo běžné plasty a odevzdat ve sběrném dvoře. Nesmí obsahovat žádné další příměsi jako třeba zbytky omítky a podobně. Patří sem i jednorázové polystyrenové obaly od jídel. 

10. Přepálené oleje a tuky

Jedlé oleje a tuky používané v kuchyni je vhodné slévat do PET lahví a pevně zavřené je vhodit do speciálních černých sběrných nádob ve sběrném dvoře nebo dalších místech v obci. 

11. Nebezpečný odpad

Rozpouštědla (benzin, aceton, čističe skvrn, akumulátor a baterie, kyseliny a zásadité látky, automobilové oleje, olejové filtry, postřikové látky, fotoroztoky, halogenové hasicí přístroje, zbytky barev, inkousty, tmely, lepidla, rtuťové teploměry a spínače, znečištěné textilie, nádoby se zbytky škodlivin atd.)

!!! Nebezpečný odpad lze odevzdat ve sběrném dvoře pouze v termínech 6. dubna a 5. října 2024!!!

Eternit a železniční pražce

Eternit a železniční pražce sběrný dvůr nepřijímá ani v rámci svozu nebezpečného odpadu. Způsob likvidace sdělí obsluha sběrného dvora nebo zaměstnanci obecního úřadu. 

Třídění plastů do pytlů

Domácnosti v rodinných domech mohou zatím plasty sbírat do speciálně označených žlutých pytlů, po každém svozu domácnost dostane výměnou pytle prázdné, a to do doby, než budou vyměněny za žluté popelnice. Plné a zavázané pytle, později žluté popelnice umísťujte před rodinné domu v den svozu nebo nejdříve večer před svozem. U rodinných domů je nutno je umísťovat přímo před dům, u pytlů je možné využít zavazovací pásek a pytel zavěsit na plot, aby s ním nesmýkal vítr. Pytle pro sběr plastů je možno také odevzdat ve sběrném dvoře. Do žlutých pytlů ani žlutých kontejnerů na plasty nepatří polystyren, odevzdává se zvlášť ve sběrném dvoře. Bytové jednotky žluté pytle nedostávají. U bytových domů jsou umístěny nádoby na tříděný odpad a plasty je možno vhazovat přímo do žlutých kontejnerů.

Svoz bioodpadu

Bioodpad bude svážen od 20.3. do 28.11., vždy ve čtrnáctidenních intervalech. Biologicky rozložitelný odpad obecně nazývaný jako bioodpad je jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu, například potraviny nebo odpad ze zeleně. Mezi bioodpad patří listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd. Do bioodpadu naopak nepatří třeba zbytky jídel (takzvaný gastroodpad, na který lze za poplatek přiobjednat speciální popelnici), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady. Ani v roce 2023 se za svoz bioodpadu neplatí. 

Třídění papíru

Čistý sběrový papír (bez barev, mastnoty či jiného znečištění) ukládají obyvatelé rodinných domů zatím do modrých pytlů, a to do té doby, než budou pytle nahrazeny modrými popelnicemi. Nepatří sem fotografie, papírové kapesníky, samolepící nebo zalaminovaný papír a pleny. Od roku 2021 je možné opět mezi papírový odpad dávat obaly od vajíček, roličky od toaletního papíru a papírových utěrek. Bytové jednotky modré pytle dostávat nebudou. U bytových domů jsou umístěny nádoby na tříděný odpad a papír je možno vhazovat přímo do modrých kontejnerů. Plné modré pytle na papír a později modré popelnice umísťujte před rodinné domu v den svozu nebo nejdříve večer před svozem. U rodinných domů je nutno umísťovat je přímo před dům. Pytle pro sběr papíru a nápojových kartonů je možno také odevzdat ve sběrném dvoře.

Třídění  nápojových kartonů (tetrapak)

 

Nápojové kartony (tetrapak) je nutno vypláchnout vodou, stlačit a uložit do oranžových pytlů, v případě bytových domů do oranžových kontejnerů. Pytle na kartony jsou sváženy dle svozového kalendáře.

Materiál vztahující se k pandemii COVID-19

Roušky, respirátory, rukavice a papírové kapesníky nepatří do kontejnerů na tříděný odpad. Použité roušky, respirátory, rukavice i kapesníky je třeba vložit do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavázat a povrch pytle dezinfikovat. Pokud je použit tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější. Takto zabezpečený odpad se vhazuje standardním způsobem do popelnice na směsný komunální odpad. 

Barevné kontejnery

Barevné kontejnery jsou výhradně na tříděný odpad!

žlutý – PET lahve (od minerálních a stolních vod a jiných nápojů), vymyté plastové obaly (mikrotenové sáčky, kelímky či lahve od potravin nebo drogistického zboží).

modrý – papír (bez barev, mastnoty či jiného znečištění), noviny, časopisy, knihy bez desek, papírové obaly, tiskopisy atd.

zelený s bílým víkem - čiré sklo, vymyté bezbarvé sklenice a lahve od potravin, rozbité sklenice. Nepatří sem zrcadla nebo keramika!

zelený – barevné sklo - vymyté barevné sklenice a lahve od potravin a nápojů, tabulové sklo z oken a dveří. Nepatří sem zrcadla, autoskla nebo keramika!

oranžový – tetrapak: vypláchnuté krabice od mléka, džusu, vína.

hnědý – kov: plechovky, zátky od piva, staré plechové nádobí, drobný kovový odpad.

červený kontejner Asekol – veškerá elektronická zařízení z domácností či kanceláří, např. počítače a jejich příslušenství, tiskárny, kalkulačky, audiotechnika, mobilní i klasické telefony, lampy a jiná svítidla bez žárovek a zářivek. Do bočního otvoru kontejneru Asekol je možno vhazovat i baterie a akumulátory.

Najdete ho: v ulicích K Rybníčkům, Kasárenská, Smetanova a v Pohřebačce u samoobsluhy.

kontejner na textil – čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, ubrusy a deky), zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále pak spárované (svázané) nositelné boty.

Najdete ho: v ulici Vavřinecká, K Rybníčkům, Smetanova, Kasárenská, ve sběrném dvoře a v Pohřebačce u samoobsluhy.

černý kontejner na kuchyňský olej – vhazovat v uzavřených PET lahvích.

Najdete ho: areál ZŠ a MŠ, na sběrném dvoře a v Pohřebačce u samoobsluhy. 

Co s nespotřebovanými léky?

Nepotřebné, nespotřebované léky či léky s prošlou expirační dobou je možno odevzdat v lékárně:

IPC lékárna, Ke Hřišti 163, Opatovice nad Labem (naproti Albisu).