Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Organizační struktura > Obecní policie

Obecní policie Opatovice nad Labem


Pardubická 160
533 45 Opatovice nad Labem

Zobrazit na mapě

Kontakt

tel.: +420 603 453 331
e- mail: policie@opatovicenadlabem.cz

Úřední hodiny

pondělí  14:00 - 17:00

Strážníci

vrch. prap. Bc. Michal Haviar
vrch. prap. Karel Bouška

Znak OP.jpg

Základní informace

Obecní policie Opatovice nad Labem byla zřízena v roce 1999. Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a ruší obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.

  • Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly stanovené zákonem.
  • Legislativní postavení obecní policie vymezuje zákon č. 553/1991Sb., o obecní policii, v platném znění.
  • Obecní policie spolupracuje v rozsahu stanoveném tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem s Policií České republiky, státními orgány a orgány územních samosprávných celků.

Obecní kamerový a dohlížecí systém: 

Podle zákona o obecní policii č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je obecní policie oprávněna k následujícímu: 

§ 24b(1) Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.(2) Jsou-li k pořizování záznamů podle odstavce 1 zřízeny stálé automatické technické systémy, je obecní policie povinna informace o zřízení takových systémů vhodným způsobem uveřejnit. 

Další nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 110/2019 Sb.

Obecní police Opatovice nad Labem kromě Obecního kamerového a dohlížecího systému (dále OKDS), používá pro pořízení zvukových a obrazových záznamů následující zařízení:

  • kamery ve služebním vozidle
  • fotopasti
  • osobní kamery strážníků

Kamerovým systémem jsou monitorovány tyto ulice:

Lesní, Pardubická, Vavřinecká, Klášterní, Hradecká, Neplachova, Mikulcova, Ke Hřišti, Nyklíčkova, Luční, K Rybníčkům, sběrné místo u Coopu v Pohřebačce 

Jak kontaktovat Obecní policii?

Službu v naší obci vykonávají dva strážníci. Obecní policie nezajišťuje nepřetržitou službu. Na strážníky se můžete obrátit na služebním telefonním čísle: +420 603 453 331. Na tomto čísle se můžete se strážníky domluvit na osobním setkání, popřípadě návštěvě na služebně, kde můžete s nimi řešit vaše oznámení, dotazy, podněty, žádosti o spolupráci, řešení přestupků apod. Pokud obecní policie není přítomna a jste v situaci, kdy je ohrožen život, zdraví či majetek, neprodleně volejte tísňovou linku Policie ČR 158.

Jak se bránit domácímu násilí?

Odtah vozidel

 

Policie foto zde