Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Poskytování informací, příjem podání > Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

ve smyslu §17 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:

1. Tisk, pořízení fotokopie

Černobílé

tisk nebo kopie jednostranná formát A4 2 Kč
kopie jednostranná formát A3 3 Kč
tisk nebo kopie oboustranná formát 4 Kč
kopie oboustranná formát A3 6 Kč

Barevné

kopie jednostranná formát A4 3 Kč
kopie jednostranná formát A3 6 Kč
kopie oboustranná formát A4 4 Kč
kopie oboustranná formát A3 8 Kč

2. Skenování

dle formátu požadované písemnosti odpovídá sazbám uvedeným pro pořízení černobílých fotokopii dle bodu 1. tohoto sazebníku

3. Náklady na odeslání informací žadateli

Balné

obálka C6 1 Kč
obálka C5 1 Kč
obálka C4 2 Kč
obálka DL 1 Kč
obálka dodejka C6 2 Kč
obálka dodejka C5 4 Kč

Náklady na poštovní služby

Dle aktuálních ceníků České pošty, a.s.

4. Cena za nosiče dat

CD, DVD dle aktuálních nákupních cen, v rozmezí od 10 do 30 Kč (dle typu nosiče).

5. Ostatní náklady

Telefonní spojení - sazby dle tarifu poskytovatele telefonního spojení.

6. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

Personální náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, přesáhne-li doba vyhledání informace 1 hod.: 200,- Kč za každou další započatou hod.

(Tento bod se neuplatní při poskytování informací podle zákona č. 123/1998 Sb.)

Poznámky

  • Úhrada se nevyžaduje v případě, že žadatel požaduje informaci týkající se běžného výkonu agend (např. informace o charakteru, kde, jak a u koho podat žádost, postup při realizaci běžných úkonů, apod.).
  • Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel před podáním informace v pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet obce č. 1205472399/0800 pod variabilním číslem, který určí účetní.