Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Poskytování informací, příjem podání > Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

ve smyslu §17 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:

1. Tisk, pořízení fotokopie

Černobílé

tisk nebo kopie jednostranná formát A4 2 Kč
kopie jednostranná formát A3 3 Kč
tisk nebo kopie oboustranná formát 4 Kč
kopie oboustranná formát A3 6 Kč

Barevné

kopie jednostranná formát A4 10 Kč
kopie jednostranná formát A3 20 Kč
kopie oboustranná formát A4 20 Kč
kopie oboustranná formát A3 40 Kč

2. Skenování

dle formátu požadované písemnosti odpovídá sazbám uvedeným pro pořízení černobílých fotokopii dle bodu 1. tohoto sazebníku

3. Náklady na odeslání informací žadateli

Balné

obálka C6 3 Kč
obálka C5 3 Kč
obálka C4 5 Kč
obálka DL 3 Kč
obálka dodejka C6 5 Kč
obálka dodejka C5 5 Kč

Náklady na poštovní služby

Dle aktuálních ceníků České pošty, a.s.

4. Cena za nosiče dat

CD, DVD dle aktuálních nákupních cen, v rozmezí od 10 do 30 Kč (dle typu nosiče).

5. Ostatní náklady

Telefonní spojení - sazby dle tarifu poskytovatele telefonního spojení.

6. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

Personální náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, přesáhne-li doba vyhledání informace 1 hod.: 260 Kč za každou další započatou hod.

(Tento bod se neuplatní při poskytování informací podle zákona č. 123/1998 Sb.)

Poznámky

  • Úhrada se nevyžaduje v případě, že žadatel požaduje informaci týkající se běžného výkonu agend (např. informace o charakteru, kde, jak a u koho podat žádost, postup při realizaci běžných úkonů, apod.).
  • Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel před podáním informace v pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet obce č. 1205472399/0800 pod variabilním číslem, který určí účetní.