Rada obce

 Zpět na Orgány obce

                                                                                    

 Složení rady obce

 Usnesení z jednání rady obce

 

Vyplňte alternativní text 

Rada obce (obecní rada) je výkonný orgán obce v oblasti samostatné působnosti a za svůj výkon odpovídá zastupitelstvu obce. V České republice má podle zákona o obcích 5-11 členů (vždy lichý počet), volí je zastupitelstvo - členy jsou starosta, jeho zástupce a radní. Do jejich kompetencí spadá zejména zabezpečování hospodaření obce, schvalování rozpočtu, zřizování komisí a odborů obecního úřadu.

Jaké jsou činnosti obecní rady?

Rada obce se schází podle potřeby a její schůze jsou neveřejné. Tato schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Aby bylo rozhodnutí přijato, musí s ním tato většina souhlasit.

Rada obce:

  • zabezpečuje hospodaření obce podle schváleného rozpočtu,
  • vydává nařízení obce,
  • stanovuje rozdělení pravomocí v obecním úřadu, rozhoduje o počtu zaměstnanců OÚ,
  • kontroluje úkoly plněné obecním úřadem,
  • ukládá pokuty ve věcech samostatné působnosti obce,
  • rozhoduje o uzavírání nájemních smluv,
  • stanovuje pravidla pro záležitosti petic,
  • schvaluje účetní závěrku obce a další.

Tato kategorie obsahuje ustanovení z jednání rady obce, jmenný seznam jejích členů a členů odborných komisí, které utváří.© 2021, Opatovice nad Labem – všechna práva vyhrazena

Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑