Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Odpady > Jak na odpady v roce 2024

Jak na odpady v roce 2024Datum konání:
25.1.2023

Jak na odpady v roce 2024

Současný zákon definuje komunální odpady takto: veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob na území obce. Pozor, komunální odpad není odpad směsný, ale směsný odpad je součástí komunálního odpadu, který vzniká na území obce a pochází z činnosti fyzických osob (nepodnikatelských subjektů).

Co nás tedy čeká v roce 2024

Žluté, modré i oranžové pytle budou od rodinných domů stále vyváženy 2x měsíčně, a to odděleně v Opatovicích nad Labem a Pohřebačce. Postupně budou modré a následně i žluté pytle vyměňovány za modré a žluté popelnice.

Po zrušení pytlového svozu můžete papírový nebo plastový odpad vysypat na sběrném dvoře. Zde si můžete vyzvednout případně i nové oranžové pytle.

Bytové domy budou třídit veškerý odpad do příslušných kontejnerů, barvené pytle jim přidělovány nebudou.

V Pohřebačce budou popelnice vyváženy ve čtvrtek, stejně jako v roce 2023!

V roce 2024 si obyvatelé každé nemovitosti, prostřednictvím svého plátce (vysvětlení viz níže) objednají a uhradí odpadovou nádobu tak velkou, jak budou potřebovat.

Také si zvolí četnost svozů, a to buď čtrnáctidenní nebo měsíční. Ovšem s tím, že minimální objem, který je počítán na 1 obyvatele nemovitosti a jehož svoz musí uhradit ( ne nutně naplnit ) je 60 l „černého“ odpadu na měsíc. Což ale také znamená, že pokud například 5 členům domácnosti vystačí 120 l popelnice se čtrnáctidenním svozem, nemusí si k ní plátce brát ještě 60 l popelnici s měsíčním svozem, i když na ni má nárok.

Pokud se k poplatku za popelnice přihlásí občan, který nemá v obci trvalé bydliště, ale fyzicky zde přebývá, Obecní úřad v Opatovicích nad Labem  mu vystaví potvrzení o úhradě poplatku a v místě svého trvalého pobytu bude této povinnosti zproštěn. Pokud bude plátce požadovat pro poplatníka toto potvrzení, musí uvést kontaktní údaje poplatníka bez trvalého pobytu.

Kdo je plátce?

Osoba, která je vlastníkem nemovitosti nebo vlastníkem nemovitosti pověřená, což se týká i bytových domů s SVJ, a který se k úhradě platby za všechny v nemovitosti bydlící, v minulých obdobích přihlásil nebo v případě jakýkoliv změn v počtu osob přihlásí vyplněním a odevzdáním příslušného formuláře.

Kde a kdy formulář majitelé nemovitostí dostanou?

Formulář  k dispozici také na obecním úřadu nebo níže k vyplnění a vytištění:

Formulář ve formátu PDF zde

Ti, u kterých nedošlo k žádné změně v počtu obyvatel nemovitosti nebo nepožadují změnu velikosti popelnice či frenvence svozu, formulář odevzávat nemusí!!

Kdy a kam musí plátci formulář odevzdat?

Nejlépe do 31. prosince 2023 ( s tolerancí do 15. ledna 2024)  na podatelnu nebo do schránky obecního úřadu, nebo e-mailem (sken s podpisem) na adresu: pokladna@opatovicenadlabem.cz.

Kdy a kde budou informace k platbě?

Počátkem roku 2024 bude každému plátci doručen platový výměr, kde nalezne kromě částky i doplňující informace jako VS, SS.

Před doručením platového výměru žádnou platbu neprovádějte!

Dokdy musí být poplatek uhrazen?

Do 31. března 2024 na účet obce č. 1205472399/0800, který je veden u České spořitelny a.s., nebo ho lze uhradit přímo na pokladně obecního úřadu, a to od 5. 2. 2024.

Kolik bude stát odvoz a likvidace 1 litru odpadu?

Na 1 litr odpadu se počítá s částkou 1 Kč.

Kolik bude stát jedné osobě odvoz 60 l odpadu při 13 svozových termínech ročně?

Základní roční úhrada svozu je 780 Kč na osobu.

Jaký je výběr popelnic a odpadových kontejnerů?

60, 80, 120, 240, 660, 770 a 1100 litrů.

Na závěr: Vyvezena bude pouze zavřená popelnice, ty které budou mít víka nadzvednutá odpadky nebo zcela odklopená, vyvezeny nebudou!

Příklady výpočtu úhrady za popelnice a výpočtu velikosti popelnic s různým počtem osob v domácnosti:

Platí i pro rok 2024!

Příklady výpočtuVelikost popelnic 2023

  Vyhlášky vztahující se k systému odpadového hospodářství a poplatkům za odkládání komunálního odpadu naleznete zde