Odpadové hospodářství

Vyplňte alternativní text Zpět na Obecní úřad

                                                                                    

Odpadové hospodářství je soubor činností zaměřených na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností.

Problematika odpadového hospodářství je v prvé řadě upravena v zákoně č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech.


Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství:

  • pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje
  • práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství
  • působnost orgánů veřejné správy.

Nakládáním s odpady zákon rozumí zejména shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přepravu a dopravu, skladování, úpravu, využívání a odstraňování odpadu.

V České republice jsou v oblasti hospodaření s odpady zavedeny následující ekonomické nástroje:

  • poplatky za uložení odpadů,
  • poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků
  • poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


© 2021, Opatovice nad Labem – všechna práva vyhrazena

Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑