Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství je soubor činností zaměřených na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností.

Problematika odpadového hospodářství je v prvé řadě upravena v zákoně č. 541/2020 Sb.

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství:

  • pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje
  • práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství
  • působnost orgánů veřejné správy.

Nakládáním s odpady zákon rozumí zejména shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přepravu a dopravu, skladování, úpravu, využívání a odstraňování odpadu.

V České republice jsou v oblasti hospodaření s odpady zavedeny následující ekonomické nástroje:

  • poplatky za uložení odpadů,
  • poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků
  • poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce č. 7/2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, s účinností od 1.1.2023

Obecně závazná vyhláška obce č. 8/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území obce Opatovice nad Labem, s účinností od 1.1.2023

Stanoviště sběrných nádob v Opatovicích nad Labem - mapka

Stanoviště sběrných nádob v Pohřebačce - mapka