Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Odpady > Kolik nás stály odpady v roce 2021

Kolik nás stály odpady v roce 2021 - přehled 

Všechny obce i města mají nyní, a to již za rok 2021, povinnost informovat, jak hospodaří s odpady, a to na základě nového zákona o odpadech 541/2020 Sb., konkrétně § 60 odst.4) kde se píše: 

(4) Obec je povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.

Přehled v číslech a grafech hospodaření s odpady obce Opatovice nad Labem za rok 2021:

V roce 2021 měl občan, trvale přihlášený do naší obce, „nárok“ na vyprodukování 200 kg komunálního odpadu ročně. Komunálním odpadem je ale myšlen veškerý odpad, tj. kromě „černého“ odpadu z popelnic i objemný odpad ze sběrného dvora. Zatím se naše obec vešla do této váhy, neplatila za uložení zvýšenou sazbu.

Přes svozovou firmu Hradecké služby na skládku uloženo 447 tun opatovického komunálního odpadu. Vešli jsme se tak do 519 tun, kde platíme sníženou sazbu 500 Kč/t.

Bohužel se stává, že z 5 členné rodiny je do Opatovic nad Labem trvale přihlášen jen 1 občan. Rodina sice spořádaně třídí, nechá si odvážet od domu pytle plastu, papíru, tetrapaku, ostatní odpad odváží na sběrný dvůr. Jenže za práci a likvidaci odpadu uhradí jen jediný poplatek – 702 Kč. Množství odpadu, které tato rodina vyprodukuje, v důsledku zatíží všechny obyvatele naší obce. Odstranění plastů, papíru a tetrapaku od 1 občana stojí obec cca 240 Kč ročně. U výše zmíněné fiktivní rodiny obec (= všichni občané) tak na ně doplácí 960 Kč.

Nemalou měrou se na objemu odpadu podílí velkoobjemový odpad odevzdaný ve sběrném dvoře (dále jen SD). Z výše zmíněných 447 tun uloženého odpadu bylo 300 tun přes popelnice a 147 tun přes sběrný dvůr! V minulém roce to tak činilo 80 kg odpadu odevzdaného přes SD na občana. Prozatím na SD ukládáme tento odpad zdarma. Ale bude to tak únosné i v dalších letech, kdy se pravidla opět zpřísní? Nebudeme muset stanovit limit třeba 70 kg, které bude moci občan na SD odevzdat zdarma, s tím, že kila navíc budou zpoplatněna?

Ještě se vrátíme k diskutované výši 702 Kč za občana. Pokud má někdo pocit, že obec tímto způsobem vydělává a dostává se do kladných čísel, stačí si pečlivě prohlédnout níže přiložené grafy.

Částka, kterou stála likvidace odpadu v roce 2021 za jednoho občana byla 1 150 Kč. Pokud by byla produkce odpadu letos stejná, už nyní doplácíme na jednoho občana 452 Kč.

Při odkládání, protože likvidace ani recyklace se to nazvat nedá, vybíráme dle možností firmy, které jsou pro nás nejvhodnější. Papír, sklo a tetrapak od nás odebírá v největší míře firma NAPOS a.s.; v roce 2021 jsme za 84 tun papíru utržili 143 518 Kč, za 53,48 tun skla 12 552 Kč. Za likvidaci 1 tuny tetrapaku jsme u Hradeckých služeb zaplatili 5 319 Kč, ale po přechodu k NAPOSu a.s. jsme již další 2 tuny odevzdali zdarma. Oaptovice nad Labem vyprodukovaly v loňském roce 60 tun plastu, tj. 23 kg na osobu za rok, což není málo. Jedním z výrazných pozitivních příjmů obce byl prodej palivového dřeva, kterého se prodalo za 193 775 Kč.

 Grafy hospodaření s odpady od roku 2021