Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Jsme členy > MAS Region Kunětické hory

MAS Region Kunětické horyMAS (místní akční skupina) Region Kunětické hory působí v Pardubickém kraji na území okresu Pardubice. Zahrnuje území dvou svazků obcí a je venkovskou oblastí v dosahu krajského města Pardubice. Rovinatý reliéf krajiny v okolí řek Labe a Loučná vybízí ke sportovně relaxační činnosti obyvatel i turistů.

MAS Region Kunětické hory logo

Krajině dominuje středověký hrad Kunětická hora, k němuž směřuje většina cest za odpočinkem. Na úpatí Kunětické hory, v Rábech, se nalézá Muzeum perníku. Zde je i sídlo Perníkového hejtmanství. Území je protkáno hustou sítí cyklotras a cyklostezek, jenž je stále rozšiřována. Nechybí ani podrobný turistický informační systém a odpočinkový mobiliář po trasách. Pro letní relaxaci nabízí území mnoho možností přírodního koupání v místních písnících.

Co je MAS?

Označení MAS neboli místní akční skupina vzniklo doslovným překladem z anglického názvu Local Action Group (LAG).

Důvodem, proč jsou MAS po celém území ČR zakládány, je prohloubit komunikaci lidí a subjektů v území - propojit informace, a tím zkvalitnit nabídku lokálních služeb. MAS mimo jiné mají možnost využít dotační prostředky z EU, které jsou určeny subjektům z jejich území. MAS tyto prostředky využívají k opětovnému navázání přerušeného dialogu všech obyvatel ve venkovském prostoru a koordinaci jednotlivých akcí subjektů tak, aby byly ve vzájemné shodě.

MAS uplatňují pří místním rozvoji přístup "zdola-nahoru" (vychází z návrhů občanů), na základě tohoto přístupu je zpracována ucelená Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Tato strategie definuje oblasti, které dle jednotlivých výzev budou podpořeny.

V programovém období 2014 - 2020, jehož zahájení se očekává cca v 2. polovině roku 2016, bude MAS přerozdělovat finanční prostředky z daných zdrojů: Integrovaný regionální operační program, Program rozvoje venkova 2014-2020, OP Zaměstnanost.

Naše vize:

Region Kunětické hory je příjemným místem pro klidný život i pro návštěvu na pomezí přírody, v dosahu velkých měst a s dostatečným potenciálem pro hospodářský růst při zachování přírodních a kulturních hodnot. Je to místo, kde chceme být doma a do kterého se budeme rádi vracet, a také místo, kam se budou rádi vracet jeho návštěvníci.

Více o působení MAS Region Kunětické hory

Dokumenty

Měsíčník MAS RKH - 7/2024

Měsíčník MAS RKH - 6/2024

Měsíčník MAS RKH - 4/2024

Měsíčník MAS RKH - 3/2024

Měsíčník MAS RKH - 2/2024

Měsíčník MAS RKH - 1/2024

Měsíčník MAS RKH - 12/2023

Měsíčník MAS RKH - 11/2023

 

Výtah ze SCLLD MAS RKH

Jednací řád MAS RKH

Stanovy MAS RKH