Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Organizační struktura > Obecní policie > JAK SE BRÁNIT DOMÁCÍMU NÁSILÍ

JAK SE BRÁNIT DOMÁCÍMU NÁSILÍ

Co je to domácí násilí?

Jak se projevuje? Kde hledat včasnou a účinnou pomoc?

Toto je jen několik z mnoha otázek, které se u tohoto sociálně patologického jevu objevují, a který může naplňovat i znaky trestného činu.

Pojem domácí násilí obecně označuje nerovné uspořádání ve vztahu osob žijících ve společné domácnosti. Nerovnost se v případě domácího násilí projevuje v neměnném postavení násilné osoby (pachatele) směrem k osobě ohrožené (oběti). U domácího násilí tedy nedochází k výměně rolí, jako rozlišujeme u tzv. „Itálie“ jako např. ve filmu „Válka Rouseových“. I zde se projevují prvky agrese a násilí, ale role pachatele a oběti se v případě tzv. „Itálie“ střídají. I zde může dojít k rizikové situaci, končící tragédií. I zde může docházet k postupnému poškozování dětské psychiky. U domácího násilí se však tyto role nemění. Osoba násilná si postupem času uzurpuje veškerou rozhodovací moc nad svým partnerem – partnerkou, k čemuž používá psychickou manipulaci a verbální agresivitu, případně fyzické „trestání“. Oběť je v pokročilé fázi domácího násilí často pod velkým psychickým tlakem a v řadě případů je nějakým způsobem na násilné osobě závislá např. ekonomicky. Jak bylo uvedeno výše, obětí domácího násilí může být žena či muž, a to v různém věku. Násilí v rámci společné domácnosti může být pácháno také na seniorech.

Od jednorázových incidentů, sporů, hádek či vzájemných potyček mezi partnery se domácí násilí odlišuje svými typickými znaky. Aby byl skutek domácím násilím, musí být naplněny všechny znaky:

  1. Výskyt násilí
  2. Opakování a dlouhodobost– Z jednoho útoku jakéhokoliv charakteru ještě nelze určit, zda jde o domácí násilí. Může to však být jeho začátek.
  3. Jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí– Domácí násilí je jednostranné, násilná osoba a ohrožená osoba si nikdy nemění role. Domácím násilím nejsou vzájemná napadání, hádky, rvačky, spory, kde je rovné nebo střídavé postavení stran incidentů.
  4. Neveřejnost – domácí násilí probíhá zpravidla za zavřenými dveřmi bytu či domu, stranou společenské kontroly.

Podpůrným znakem domácího násilí je eskalace - stupňování od útoků proti lidské důstojnosti k fyzickým útokům až k závažným trestným činům přímo ohrožujícím zdraví a život.

Neplatí „kde nejsou modřiny, není domácí násilí. Domácí násilí má mnoho podob. Paradoxně totiž na duši ohrožené osoby může zanechat mnohem hlubší rány psychické násilí.

Mezi možné projevy domácího násilí patří:

  • Psychické násilí v podobě urážek, ponižování, zesměšňování či kritizování. Útok může být veden i na věci, na které má ohrožená osoba citovou vazbu (ničení osobních věcí). Projevovat se může i vydíráním, vyhrožováním nebo zastrašováním. Častá bývá i kontrola pohybu a telefonu, e-mailu, omezování samostatnosti a rozhodování o sobě.
  • Fyzické násilí ve všech možných podobách – od facek, tahání za vlasy, omezování v pohybu až po bití bezprostředně ohrožující zdraví či dokonce život.
  • Sexuální násilí ve smyslu např. nucení k sexuálním aktivitám či vynucování nepříjemných sexuálních praktik.
  • Ekonomické násilí, kdy je násilnou osobou uplatňována ekonomická kontrola, oběť může být nucena k odevzdávání peněz (důchod seniorů) či jí může být znemožněno (zakázáno) chodit do práce a tím i do společnosti (izolace).
  • Sociální izolace a zakazování udržování či navazování kontaktů s rodinou, přáteli či kolegy. 

 

Nenechte si ubližovat!

V případě ohrožení vždy volejte tísňovou linku Policie ČR 158.

Vykázání násilné osoby

je preventivní opatření spočívající v oprávnění policisty vykázat násilnou osobu ze společného obydlí na dobu 10 dní. K vykázání může být přikročeno, jestliže policista vyhodnotí, že situace splňuje zákonné požadavky – jsou naplněny znaky domácího násilí.

Se svým trápením nezůstávejte sami

V případě potřeby informací, sociálně právní konzultace a psychologické pomoci, se s důvěrou telefonicky či osobně obraťte na Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím v Pardubicích. Zde najdete bezpečný prostor v rámci specializované a profesionální sociální služby s tradicí od roku 2007, kdy intervenční centra v krajích ČR vznikla v souvislosti s tehdy nově vydanou obecně závaznou právní úpravou na ochranu před domácím násilím.

Intervenční centrum Pardubického kraje se rovněž zapojilo do projektu Nenech.se Skrz tuto webovou stránku se s Intervenčním centrem mohou oběti i svědci domácího násilí snadno, bezpečně a anonymně spojit skrz online chat. Do něj se nepřihlašují pod žádnými osobními údaji, takže není možné, aby se o komunikaci dozvěděl agresor. Skrz webovou stránku se spojí s odborníky, kteří jim v jejich těžké situaci mohou pomoci. Více se dozvíte na  http://nenech.se/

Kontaktní adresa:
SKP-CENTRUM, o.p.s.
Intervenční centrum
Erno Košťála 1014
530 12 Pardubice

tel: 466 260 528, pohotovostní mob.: 774 755 744
datová schránka: y34vi8t
e-mail: ic.pardubice@skp-centrum.cz