Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zpravodajství > Změny v počtu poplatníků hlaste neprodleně

Změny v počtu poplatníků hlaste neprodleněZměny v počtu poplatníků je třeba hlásit neprodleně

I přes opakované výzvy, aby plátci místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci hlásili na obecní úřad změny, které mají vliv na výši plateb nebo velikost odpadových nádob v roce 2024, pokladna OÚ doposud obdržela nepatrný počet vyplněných formulářů, přestože je evidentní, že ke změnám v rodinách v roce 2023 došlo v mnohem větší míře.

Pokud plátce poplatku změny nenahlásí, dopouští se porušení vyhlášky obce 7/2022 (Obecně závazná Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci),  na kterou navazuje vyhláška obce 7/2023 (Obecně závazná Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci) kterou pro rok 2024 schválilo Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 18.10.2023, usnesením č. 5/16Z/2023.

článek 4.

Ohlašovací povinnost

Plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nabyl postavení plátce poplatku. Pozbytí postavení plátce ohlásí plátce poplatku správci poplatku ve lhůtě 15 dnů. 

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 ode dne, kdy nastala. 

Není-li plátce, plní ohlašovací povinnost poplatník.

 

Změny, které mají vliv na výši poplatku a velikost používané popelnice na směsný odpad jsou:

zvýšení počtu obyvatel nemovitosti, a to i těch, kteří nemají v Opatovicích nad Labem trvalý pobyt,

úmrtí nebo odstěhování poplatníka nebo plátce,

prodej nebo koupě nemovitosti v roce 2023,

požadavek na větší  nebo menší popelnici, větší nebo menší frekvence svozu popelnice.

 

Pokud se vás některá z výše zmíněných změn týká, vyplňte tento formulář a v co nejkratší době odevzdejte  na Obecní úřad Opatovice nad Labem.

 

Děkují pracovníci OÚ