Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zpravodajství > Vyhlášení dotačních titulů pro sportovní kluby

Vyhlášení dotačních titulů pro sportovní klubyPlánované investiční dotační výzvy 2022

Národní sportovní agentura vyhlásí (po ukončení rozpočtového provizoria: 02-03/2022) minimálně 2 investiční dotační výzvy určené pro obce, města, sportovní kluby, tělovýchovné jednoty: 

  • KABINA 2022 = určená pro obce, sportovní spolky v katastrálním území obce do 3.000 obyvatel, včetně.

Dotační podpora je určena na výstavbu či rekonstrukci sportoviště, zázemí a dále také např. na pořízení a instalaci závlahového systému trávníku, výměnu oplocení sportoviště a další aktivity.

Dotace je poskytována v rozsahu od 100 tis. Kč do 800 tis. Kč (80 %).

Podmínky nové výzvy budou totožné s těmi pro rok 2021.

Každá obec v ČR do 3.000 obyvatel má určeno svých max. 800 tis. Kč – neváhejte tedy využít této možnosti.

Doporučení vyplývající z poslední výzvy: předložit žádost o dotaci co nejdříve po zahájení příjmu (čím dříve je předloženo, tím dříve dokončeno hodnocení, nebudete čekat až 1 rok od podání žádosti); v době podání žádosti musíte disponovat platným stavebním povolením či jiným dokladem ze strany stavebního úřadu, doložit „využitelnost“ sportoviště, a dále také obec musí disponovat platným Plánem rozvoje sportu. 

  • REGIONY 2022 = určená pro sportovní kluby, spolky, obce, města bez ohledu na počet obyvatel

Dotační podpora je určena na výstavbu či rekonstrukci sportoviště, zázemí (nelze školní sportoviště či tělocvičny)

Dotace je poskytována v rozsahu od 1 mil. Kč do 40 mil. Kč (70%).

Podmínky nové výzvy budou totožné s těmi pro rok 2021.

Doporučení vyplývající z poslední výzvy: výrazně bodově jsou preferováni žadatelé z řad sportovních klubů, spolků; dále kombinace financování projektu; projekt musí být uveden v Plánu rozvoje sportu v obci; projekt musí mít vydán pravomocné stavební povolení v době podání žádosti a dále je značně bodově zvýhodněn žadatel, který disponuje v době podání žádosti již uzavřenou smlouvou o dílo s vybraným zhotovitelem. 

Máme dosud 100 % úspěšnost ve vyřízení dotací ze zatím hodnocených investičních dotačních programů Národní sportovní agentury (dotační titul: Investice do 10 mil. Kč).

Budeme rádi, když Vám budeme schopni být nápomocni s přípravou Vašeho dotačního záměru. 

Konzultace či zpracování dotační dokumentace : 

Ing. Lucie Žurková
jednatelka společnosti

Euro Grant Investment s.r.o.
Reální 172/2
702 00 Moravská Ostrava

e-mail: lucie.zurkova@eurograntinvestment.cz
mobil: +420 775 159 609
http://www.eurograntinvestment.cz