Změna velikosti písma

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Zpravodajství > Přijetí dětí do základní a mateřské školy (2022-2023)

Přijetí dětí do základní a mateřské školy (2022-2023)V předposledním dubnovém týdnu proběhl v Základní škole v Opatovicích nad Labem zápis budoucích prvňáčků. K zápisu přišlo 48 dětí, které byly dle pedagogů šikovné, nebojácné a s přehledem zvládaly recitaci připravených básniček. Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání bylo všech 48 dětí k povinnému školnímu vzdělávání přijato. Někteří rodiče si požádali o odklad nástupu dětí do školy, a tak zatím není jisté, kolik dětí skutečně 1. září 2022 do školních lavic zasedne. Každopádně u zápisu lehce převažovali chlapci, kterých bylo 26, nad dívkami 22. Ne všechny děti mají trvalý pobyt v naší obci, opatovická škola je spádová i pro ostatní obce a přijímá i děti mimo oblast. Ze spádových obcí, což jsou Hrobice, Libišany a Čeperka, bylo přijato 7 dětí, z ostatních obcí 9 a byl přijat i 1 cizinec. Děti budou umístěny do dvou tříd a jejich třídními učitelkami budou Mgr. Jana Štěrbová a Mgr. Sabina Křováková.

O přijetí dětí do Mateřské školy v Opatovicích nad Labem usilovalo 58 rodičů. I když se po rekonstrukci Lékařského domu kapacita mateřské školy zvýšila o 2 třídy, nebylo možno všem žádostem vyhovět. Pro děti, které před začátkem školního roku dosáhnou pátého roku věku, je předškolní vzdělávání povinné, proto byly přijímány přednostně. Místo trvalého pobytu představuje kritérium, které explicitně zmiňuje školský zákon. Hraje nezastupitelnou roli při přijímání dětí s povinností předškolního vzdělávání a dětí s právem přednostního přijetí na základě věku. Po posouzení všech kritérií bylo přijato 35 dětí, z toho 2 děti do předškolních tříd Žabiček a Motýlků a 32 dětí, které dosáhly nebo k 31. 8. 2022 dosáhnou věku 3 let do tříd Broučků a Kytiček. 1 dítě nastoupí do třídy Sluníček. Co se týče počtu chlapců a dívek, tak ten je vyrovnaný. Do mateřské školy přibyde 17 kluků a 18 holčiček. Výše zmiňovaný trvalý pobyt v Opatovicích nad Labem má 32 dětí, 3 děti jsou ze spádových obcí Hrobice a Libišany.

Doba, kdy se stane přijímaní do současné mateřské školy, bojem o umístění, se nezadržitelně blíží. Ani současných 5 tříd nebude kapacitně stačit.

Je proto nejvyšší čas uvažovat o výstavbě další mateřské školy na našem území. Stejně tak je nevyhnutelné navýšit kapacitu základní školy výstavbou dalšího pavilonu C2.

Protože obě školská zařízení slouží dětem z celé spádové oblasti, bylo by fér, aby se na nákladech podílely všechny obce tohoto regionu. Než k výstavbě dojde, bude s nejvyšší pravděpodobností každý rok převis žádostí nad možností umístění především dětí do mateřské školy. Hlavním kritériem pro přijetí bude kromě dosažených 3 let věku trvalé bydliště dítěte i celé rodiny. Každý pracující s trvalým bydlištěm v Opatovicích nad Labem „přináší“ prostřednictvím svých daní do obecní pokladny nemalou částku a z těchto peněz je pak možné budovat nebo vylepšovat občanskou vybavenost obce. Třeba právě stavět a rekonstruovat mateřské školy. Takže jednoduchá matematika. Máte zde trvalé bydliště a přinášíte tak obci prostřednictvím svých daní peníze? Pak vám vezmeme dítě do mateřské školy. A naopak.

Každopádně přejeme všem přijatým i těm stávajícím školáčkům, aby se jim v opatovické mateřské škole líbilo. Na přiložených fotografiích je vidět, že učitelky MŠ se zřizovatelem prostředí předškolního zařízení stále vylepšují.


Počasí

Pátek Zataženo 1/0 °C
Sobota Zataženo 3/0 °C
Neděle Zataženo 6/3 °C
Pondělí Zataženo 7/4 °C