Usnesení vlády ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. března 2020

17.03.2020 10:25

Usnesení vlády ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. března 2020

Strana 882         Sbírka zákonů č. 96 / 2020         Částka 37


96

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 16. března 2020 č. 238

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b)krizového zákona.

Vláda

nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, stanovený v bodě I usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211, vyhlášeném pod č. 82/2020 Sb., se dále nevztahuje na
 
 1. prodej textilního materiálu a textilní galanterie,

 2. servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
 
 
 
 

Strana 883         Sbírka zákonů č. 97 / 2020         Částka 37


97

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 16. března 2020 č. 239

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) krizového zákona.

Vláda

I. nařizuje
 
 1. osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby poskytovateli sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování sociální služby podle § 48, 49 nebo 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem), zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení, ve kterém je poskytována uvedená sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu,

 2. poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím sociální služby uvedené v bodu I/1 tohoto usnesení seznámit s opatřením stanoveným v bodu I/1 tohoto usnesení všechny osoby, kterým je uložen zákaz podle bodu I/1 tohoto usnesení, případně jejich ustanovené opatrovníky,

 3. poskytovatelům sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování sociální služby v rozsahu druhu sociální služby podle § 45, 47, 62, 65, 66 a 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (centra denních služeb, týdenní stacionáře, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny), od 18. března 2020 po dobu trvání nouzového stavu pozastavit činnost těchto služeb,

 4. poskytovatelům sociálních služeb přerušit poskytování sociálních služeb na základě uzavřené smlouvy s uživatelem dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a zároveň přerušit poskytování služby v režimu individuálního plánování, a to po dobu trvání nouzového stavu. Poskytovatel prokazatelně informuje uživatele o této změně,

 5. poskytovatelům sociálních služeb poskytnout služby v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života a zdraví osob. Při poskytování lze využít zaměstnance sociálních služeb, kterým na základě usnesení byla přerušena činnost, případně využít studenty na základě usnesení vlády České republiky ze dne 13. března 2020 č. 207,

 6. hejtmanům krajů a primátorovi hl. m. Prahy

  a) zajistit poskytnutí jiné vhodné sociální služby, popřípadě poskytování jiné formy      
      péče v nezbytně nutné míře, a to pouze v případech bezprostředního ohrožení života
      a zdraví uživatelů sociální služby podle bodu I/3 tohoto usnesení, a to ve spolupráci 
      s obcemi, ve kterých mají tito uživatelé skutečný pobyt,

  b) informovat Ministerstvo práce a sociálních věcí o realizaci opatření podle bodu I/6a   
      tohoto usnesení;

II. ukládá ministryni práce a sociálních věcí informovat poskytovatele sociálních služeb o opatřeních stanovených v bodech I/1, I/3, I/4, I/5 a I/6 tohoto usnesení, metodicky je vést při jejich provádění a metodicky řídit poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu.

Provedou:
ministryně práce a sociálních věcí,
hejtmani krajů a primátor hlavního města Prahy,
starostové dotčených obcí,
dotčení poskytovatelé a zřizovatelé sociálních služeb.
 
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
 
 
 
 

Strana 885         Sbírka zákonů č. 98 / 2020         Částka 37


98

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 16. března 2020 č. 240

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 21 odst. 2 písm. b)krizového zákona.

Vláda

I. doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče;

II. nařizuje starostům obcí zajistit osobám uvedeným v bodě I. tohoto usnesení pomoc při zvládánízákladních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.

 
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
 
 
 
 

Strana 886         Sbírka zákonů č. 99 / 2020         Částka 37


99

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 16. března 2020 č. 241

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b)krizového zákona.

Vláda

nařizuje, že zákaz prodeje ubytovacích služeb, stanovený v bodě V/1 usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky.

Na cizince takto pobývajícího na území České republiky se vztahují stejná omezení pohybu a další krizová opatření, jako na občany České republiky.

 
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
 
 
 
 

Strana 887                 Sbírka zákonů 2020              Částka 37


SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

1. o opravě tiskových chyb v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném
    pod č. 84/2020 Sb., o přijetí krizového opatření,

2. o opravě tiskové chyby v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 220, vyhlášeném pod
    č. 90/2020 Sb., k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních 
   služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového
   stavu

1a) V usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., v části „V.
       zakazuje
“ bod 4 správně zní:

„4. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 provoz samoobslužných prádelen a čistíren,“.

1b) Příloha k usnesení vlády č. 84/2020 Sb. (ze dne 15. března 2020 č. 214) zní:

  

  

Strana 888                 Sbírka zákonů 2020              Částka 37


(ze dne 15. března 2020 č. 214)
  
 
  
  
Strana 890                  Sbírka zákonů 2020              Částka 37

2. Bod 2 v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., správně zní:
„2. ministru zdravotnictví informovat a metodicky vést osoby uvedené v bodu 4 v procesu zajišťování
poskytování péče podle bodu 1,“.© 2021, Opatovice nad Labem – všechna práva vyhrazena

Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑