Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zpravodajství > Změny pravidel silničního provozu od 1. ledna 2022

Změny pravidel silničního provozu od 1. ledna 2022Změny pravidel silničního provozu od 1. ledna 2022

Od 1. ledna 2022 platí změny v pravidlech silničního provozu vyplývající ze zákona č. 365/2021Sb., který novelizuje zákon o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.) Nejvýznamnější praktickou úpravou pro řidiče je nové pravidlo pro předjíždění cyklistů.

§ 17 odst. 6, zákona č. 361/2000 Sb.

Při předjíždění cyklisty je řidič motorového vozidla povinen dodržet bezpečný boční odstup. Bezpečným bočním odstupem při předjíždění cyklisty se rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 m.

V místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km/h je vzdálenost bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty podle věty druhé nejméně 1 m.

 

Cyklistu lze s předepsaným odstupem předjet i v případě, kdy je na vozovce podélná čára souvislá (plná čára)!  V Opatovicích nad Labem je několik obytných zón, kde je omezená rychlost právě na výše zmiňovaných 30 km/h. Pokud ale na těchto vozovkách parkují u krajnice automobily, vozovky pak neposkytují dostatečnou šíři, aby jedoucího cyklistu mohl při dodržení odstupu 1 m automobil předjet. Tím může dojít k nepříjemnému a výraznému zdržení řidiče auta, nebo v případě, že i tak cyklistu předjede, hrozí mu postih. Nedoporučujeme riskovat ani v případě, že se v dané ulici zrovna nezdržuje hlídka policie, předjíždějící řidič může být zachycen kamerou jiného auta nebo i kamerou cyklisty. Proto tímto žádáme především majitele aut, aby s ohledem na řidiče projíždějících aut vozovky nezužovali odkládáním svých automobilů.

Příloha 8, vyhlášky č. 294/2015 Sb.

Podélná čára souvislá: Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, předjíždění cyklisty, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.

Od 1. ledna 2022 je také nově bodově ohodnoceno (2 body): neoprávněné stání s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo neoprávněné použití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě.

Ministerstvo financí vydalo v roce 2021 rozhodnutí v kauze "zelené karty". Podle něj nemusí řidič při silniční kontrole předkládat potvrzení o zaplacení povinného ručení (zelenou kartu) výhradně v listinné podobě, ale může ji předložit i v elektronické podobě (např. naskenovanou v mobilu).

 

Více k  novým pravidlům zde