Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zpravodajství > Vyhlášení konkursu na ředitelku/ředitele MŠ Opatovice n/L

Vyhlášení konkursu na ředitelku/ředitele MŠ Opatovice n/L 

Rada obce v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje

konkurs

na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele

Mateřské školy Opatovice n/L, okres Pardubice

Ke Hřišti 163, 533 45 Opatovice nad Labem

 

Předpokládaný nástup na pracovní místo01. 08. 2023

 

Požadavky:

Předpoklady pro výkon činnosti ředitelky/ředitele

odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitelky/ředitele v souladu s § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  • znalost školských předpisů a školské problematiky
  • občanská a morální bezúhonnost
  • dobrý zdravotní stav
  • organizační a řídící schopnosti

Obsahové náležitosti přihlášky:

(přílohy přihlášky)

  • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • přehled o průběhu předchozích zaměstnání
  • strukturovaný životopis v českém jazyce
  • koncepce dalšího rozvoje školy/školského zařízení (max. 5 stran strojopisu A4) v českém jazyce
  • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti ředitelky/ředitele školy/školského zařízení (ne starší 2 měsíců)

 

Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh s označením KONKURS Mateřské školy Opatovice n/L a NEOTVÍRAT zašlete nejpozději do 31. 03. 2023 na adresu: Obec Opatovice nad Labem, Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem.