Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zpravodaj Opatovice dnes

Zpravodaj Opatovice dnes


Opatovice dnes vydává obec Opatovice nad Labem jako periodický tisk územního samosprávného celku. Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod registračním číslem MK ČR E 11520.

Vedoucí redakční rady: Věra Pečenková

Texty: VeP

Grafická úprava: VD

Fotografie: archiv obecního úřadu, Otakar Petr

Tisk a distribuci zajišťuje Obecní úřad Opatovice nad Labem.

Redakční uzávěrka příštího čísla: 31. 6. 2024

Vaše příspěvky, náměty a názory můžete předat na obecním úřadě, vhodit do schránky u vchodu do budovy, nebo zaslat na e-mail: podatelna@opatovicenadlabem.cz

Kategorie: