Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zpravodaj Opatovice dnes

Zpravodaj Opatovice dnes


Opatovice dnes vydává obec Opatovice nad Labem jako periodický tisk územního samosprávného celku. Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod registračním číslem MK ČR E 11520.

Vedoucí redakční rady: Věra Pečenková

Texty: VeP

Grafická úprava: VD

Fotografie: archiv obecního úřadu

Tisk a distribuci zajišťuje Obecní úřad Opatovice nad Labem.

Redakční uzávěrka příštího čísla: 31. 3. 2023

Vaše příspěvky, náměty a názory můžete předat na obecním úřadě, vhodit do schránky u vchodu do budovy, nebo zaslat na e-mail: podatelna@opatovicenadlabem.cz

Kategorie:


Název2 Vyvěšeno1 Sejmuto3

Stav

Zpravodaj Opatovice dnes 2/2018 1. 2. 2018 Aktuální
Zpravodaj Opatovice dnes 1/2018 1. 1. 2018 Aktuální

Naposledy změněno: 20. 4. 2023 8:22