Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky obce, nařízení, předpisy a zákony

Vyhlášky obce, nařízení, předpisy a zákony

Vyhlášky obce

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce naleznete ve:

Sbírce právních předpisů ÚSC a některých SÚ

Ostatní předpisy

Příloha
Hřbitovní řád - Pohřebiště Opatovice N.L.
Hřbitovní řád - Pohřebiště Opatovice N.L. - Pohřebačka
Knihovní řád

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech
Další obecní nařízení Pravidla při pálení rostlinného materiálu v obci