Usnesení vlády ČESKÉ REPUBLIKY - VYHLÁŠEN NOUZOVÝ STAV

12.03.2020 14:41

Usnesení vlády ČESKÉ REPUBLIKY - VYHLÁŠEN NOUZOVÝ STAV

Strana 810         Sbírka zákonů č. 69 / 2020         Částka 30


69

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 12. března 2020 č. 194

vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,

vyhlašuje

pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky
 

NOUZOVÝ STAV

na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Vláda

I. nařizuje ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení  
   a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé
   krizové situace krizová opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným
   usnesením vlády;
 

II. ukládá

1. předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.;

2. členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným   
    nouzovým stavem, která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí,
    a to před jejich uplatněním;
 

III. dosavadní vydaná a platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto
     vyhlášením nouzového stavu dotčena;

IV. toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 12. března 2020, ve 14.00 hodin a jeho platnost končí
     uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti;
 
V. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České
     republiky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I. tohoto usnesení.
 

Provedou:

  • ministři,
  • vedoucí ostatních ústředních
  • orgánů státní správy

Na vědomí:

  • hejtmani,
  • primátor hlavního města Prahy
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.


© 2021, Opatovice nad Labem – všechna práva vyhrazena

Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑