Opatření obecné povahy ze dne 16. března 2020

17.03.2020 07:12

Opatření obecné povahy ze dne 16. března 2020

Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti s bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým  koronavirem SARS-CoV-2

mění opatření obecné povahy schválené usnesením vlády ze dne 15. března 2020 č. 221 takto:

I.

v části 2 II přílohy se slova „Jiříkov – Neugersdorf III/6 - III/7“ nahrazují slovy „Rumburk – Neugersdorf III/3/22 – III/3/23“.

II.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 17. března 2020 00:00 a pozbývá platnosti 4. dubna 2020 23:59.

Odůvodnění

S ohledem na dopravní omezení pro nákladní silniční dopravu na určeném místě pro překračování vnitřních hranic „Jiříkov – Neugersdorf III/6 - III/7“  vláda rozhodla o určení nového místa pro překračování „Rumburk – Neugersdorf III/3/22 – III/3/23.

Poučení

Proti tomuto opatření podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.

Ing. Andrej Babiš
předseda vlády


© 2021, Opatovice nad Labem – všechna práva vyhrazena

Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑