Opatření hejtmana v době nouzového stavu 3/2020

18.03.2020 13:01

Opatření hejtmana v době nouzového stavu 3/2020

OPATŘENÍ HEJTMANA V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU O3I2O2O

Podle ustanovení $ 14 odst. 4 písm. h) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně někteých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "krizový zákon) v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 03. 2020 za použití zmocnění uvedeném v ustanovení $ 14 odst. 6 krizového zákona
 
  1. nařizuji zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny) do prostředků veřejné dopravy, provozoven, jejichž provoz je povolen příslušnými vládními usneseními i za nouzového stavu (zejména prodejny potravin, pohonných hmot a paliv, hygienických prostředků, lékárny, výdejny zdravotních prostředků, prodejny tiskovin a tabákových výrobků apod.), sociálních a zdravotních zařízení, školskcýh zařízení a pošt na území Pardubického kraje počínaje dnem 18. 03. 2020 od 18:00 hodin do odvolání, nejdéle však do doby trvání nouzového stavu.
  2. ukládám
  • obcím Pardubického kraje vyhlášení tohoto opatření a informování veřejnosti všemi v místě obvyklými komunikačními prostředky (místní rozhlas, webové stránky apod.),
  • dopravcům zabezpečujícím veřejnou dopravu zveřejnit toto opatření ve vozidlech veřejné dopravy a na jiných vhodných místech.

3.    žádám Krajským úřadem Pardubického kraje osovené provozovatele televizního a
       rozhlasového vysílání s odvoláním na ustanovení  $ 30 krizového zákona o neprodlené
       zveřejnění obsahu tohoto krizového opatření bez úpravy obsahu a smyslu.

Odůvodnění

Zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území je nařizován z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v území, pro které je vyhlášen krizový stav.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání.

Při poskytování náhrad věcné škody vzniklé při činnosti orgánů provědějících krizová opatření se postupuje podle ustanovení $ 35 a $ 36 krizového zákona. Peněžní náhradu je povinen vyplatit orgán krizového řízení, který o omezení práva nebo uložení povinnosti rozhodl. Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od ukonční nebo zrušení krizového stavu, v jehož důsledku vznikl nárok na peněžní náhradu.

V případě nesplnění povinností stanovených tímto opatřením lze uložit pokutu dle ustanovení $ 34 krizového zákona až do výše 20.000 Kč.

V Pardubicích dne 18. března 2020
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. - hejtman


© 2021, Opatovice nad Labem – všechna práva vyhrazena

Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑