Ocenění Pardubického kraje

13.11.2020 12:16

Ocenění Pardubického kraje

Ceny Pardubického kraje jsou nejvyšším oceněním, kterým kraj vyjadřuje uznání a respekt významným osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám, které se zasloužily o rozvoj Pardubického kraje. Zastupitelstvo Pardubického kraje tak hodlá rozvíjet dobré tradice Pardubického kraje a cestou udělování cen také trvale a významně posilovat uvědomování si příslušnosti k území i lidem, kteří v Pardubickém kraji žijí. Pardubický kraj udílí ocenění od roku 2014.

Ceny se udílí ve třech kategoriích:

  •  Za zásluhy o Pardubický kraj

Je to nejvyšší ocenění kraje a je udělováno respektovaným osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám, které svojí mimořádnou činností přispěly k rozvoji kraje nebo se jinak mimořádně zasloužily o Pardubický kraj.

  • Cena Michala Rabase za záchranu

Je specifickým oceněním kraje za mimořádné nebo dlouhodobé zásluhy osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám, které se zasloužily v zájmu prospěchu kraje a jeho občanů o záchranu života, zdraví nebo dalších významných hodnot. Cenu lze udělit jak za mimořádné zásluhy při dosažení pokroku ve zdravotnictví, tak i za mimořádné zásluhy při předcházení, řešení a odstraňování následků mimořádných událostí ohrožujících život, zdraví nebo jiné významné hodnoty.

  • Cena médií

Je ocenění pro osobnosti, které si z nominovaných vyberou na základě vlastního uvážení mediální partneři Pardubického kraje.

Nominovat osobnosti na ceny Pardubického kraje lze písemně na vyplněném formuláři doručeném na adresu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice s poznámkou: Ocenění Pardubického kraje. Nominační návrhy je možné podávat vždy do 30. listopadu daného roku, ocenění jsou předávána na jaře následujícího kalendářního roku.

Nutnou podmínkou pro přijetí a další zpracování nominačních návrhů je s ohledem na požadavky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) udělení souhlasu nominujícího i nominovaného. Děkujeme za pochopení a respektování této zákonné podmínky.

Ceny Pardubického kraje lze udělit také in memoriam. Cenu pak přebírají příslušní pozůstalí. Cenu nelze udělit opakovaně. O udělení cen bude rozhodovat Zastupitelstvo Pardubického kraje. Slavnostní předávání se uskuteční vždy na začátku roku. Pardubický kraj udílí ocenění Pardubického kraje jednou ročně.

Jak tedy nominovat?

  1. Vyplňte nominační formulář na adrese: https://www.pardubickykraj.cz/oceneni-pardubickeho-kraje/80969/oceneni-pardubickeho-kraje
  2. Formulář vytiskněte a podepište
  3. Zašlete poštou nebo odevzdejte osobně na podatelně Krajského úřadu Pardubického kraje do konce listopadu

Více informací ZDE.© 2021, Opatovice nad Labem – všechna práva vyhrazena

Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑