MŠ - Vyhlášení zápisu pro školní rok 2020 - 2021

15.04.2020 16:30

MŠ - Vyhlášení zápisu pro školní rok 2020 - 2021

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 proběhne prostřednictvím on-line zápisu přes odkaz na webu MŠ v těchto etapách:

  1. Elektronický předzápis 4. 5. – 14. 5. 2020.

  2.  Doručení žádostí s přílohami do MŠ nejpozději do 15. 5. 2020

  • e-mailem: skola@msopatovice.cz
  • datovou schránkou: 3hdu2md
  • poštou: Mateřská škola, Ke hřišti 163, Opatovice nad Labem

osobně v tyto dny:

  • pondělí 4. a středa 6. května 2020 v době 8:00 – 10:30 hodin
  • pondělí 11. až pátek 15. května 2020 v době 8:00 – 10:30 hodin

Při osobním předání žádosti si telefonicky rezervujte čas u ředitelky školy na telefonním čísle 601 360 464.

Kompletní žádost o přijetí musí obsahovat:

  • vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte do MŠ
  • kopii rodného listu dítěte
  • čestné prohlášení o řádném očkování dítěte
  • kopie očkovacího průkazu (jméno a příjmení dítěte s potvrzeným očkováním dle očkovacího kalendáře)
Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, že je povinností přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
 
Dle § 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, budou do MŠ přednostně přijímány děti, které v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 dovrší věk 3 let a starší.
 

Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání v tomto pořadí:

1.

Děti, které k 31. 8. 2020 dovrší nejméně tří let a mají místo trvalého pobytu v obci Opatovice nad Labem/Pohřebačka, Libišany, Hrobice (od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku)

2.

Děti, které k 31. 12. 2020 dovrší věk 3 let a mají místo trvalého pobytu v obci Opatovice nad Labem/Pohřebačka, Libišany, Hrobice (od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku)

3.

Ostatní  děti (dle věku od nejstaršího po nejmladší)

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.

Jiřina Horáčková
ředitelka Mateřské školy Opatovice n/L, okres Pardubice


© 2020, Opatovice nad Labem – všechna práva vyhrazena

Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑