Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Jsme členy

Jsme členy


Štítky:
MAS Region Kunětické hory

MAS (místní akční skupina) Region Kunětické hory působí v Pardubickém kraji na území okresu Pardubice. Zahrnuje území dvou svazků obcí a je venkovskou oblastí v dosahu krajského města Pardubice. Rovinatý reliéf krajiny v okolí řek Labe a Loučná vybízí ke sportovně relaxační činnosti obyvatel i turistů.

Více

Publikováno 18. 1. 2021 10:31

Svazek obcí Hradubická Labská

Dobrovolný svazek obcí Hradubická labská (dále DSO) byl založen na jaře roku 2012 za čelem realizace cyklostezky, která by propojila Hradec Králové a Pardubice.

Více

Publikováno 18. 1. 2021 10:18

Sdružení místních samospráv

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Aktivně usiluje o spravedlivé dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní).

Více

Publikováno 15. 1. 2021 14:06

VaK

Akciová společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. vznikla v roce 1994 ze státního podniku Vodovody a kanalizace Pardubice s.p.. Ke konci roku 2015 provozovala 1250 km vodovodu a 686 km kanalizace a zásobovala vodou více než 160 tisíc obyvatel.

Více

Publikováno 15. 1. 2021 14:05

Svaz měst a obcí ČR

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí.

Více

Publikováno 15. 1. 2021 14:02